23 - 25 oktober vernieuwing wegdek Hamsesteenweg N141

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het wegdek van de Hamsesteenweg (N141) renoveren vanaf de gemeentegrens tot aan het kruispunt met de Beringsesteenweg (N72). De rotonde op dit kruispunt krijgt ook een nieuw wegdek . In totaal wordt zo 2 km gewestweg vernieuwd.

De werken starten vrijdagavond 23 oktober en zouden maandagochtend 26 oktober klaar
moeten zijn.

Renovatie voor verhoogde verkeersveiligheid en meer rijcomfort

Omwille van de verschillende types wegopbouw binnen deze zone, zal de aannemer op 2 manieren te werk gaan.

Binnen de zone vanaf de gemeentegrens tot voorbij het kruispunt met de Dennenstraat is het wegdek volledig in asfalt opgebouwd en is enkel de bovenste laag beschadigd. De aannemer zal deze toplaag affrezen en vervolgens heraanleggen.

Tussen de Dennenstraat en de Beringersteenweg liggen echter betonplaten onder het asfalt. Deze platen en de tussenliggende voegen zijn in slechte staat. Daarom zal de aannemer het huidige asfalt affrezen en vervolgens het beton stuk beuken. Deze laag zal dan dienen als fundering. Hier bovenop komt dan een opbouw met wapeningsnetten en asfalt voor een duurzame renovatie.

Deze ingrepen zullen de verkeersveiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers verhogen.

Minderhinder-maatregelen: 1 weekend nachtwerk & omleiding

Om de hinder voor de omgeving, de school en het verkeer maximaal te beperken, laat het agentschap deze werken tijdens één weekend uitvoeren.

Volgens de huidige planning starten de werken op vrijdagavond 23 oktober om 19.00 uur en zouden ze ten laatste maandagochtend 26 oktober om 06.00 uur klaar moeten zijn. Gezien de zeer korte werktermijn, zal de aannemer ook ‘s nachts werken.

Om de veiligheid van zowel de wegarbeiders als de weggebruikers te garanderen, zal het agentschap de werfzone gedurende de volledige duur van de werken volledig afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze weggebruikers kunnen dan een omleiding via Beverlo volgen.

Ook de zijstraten zullen afgesloten worden ter hoogte van de Hamsesteenweg. Deze blijven grotendeels bereikbaar via de omliggende wegen.

Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs de werfzone. Ter hoogte van de Kruisstraat moeten fietsers voor hun eigen veiligheid wel afstappen of omrijden.

Bereikbaarheid woningen, handelszaken en zone Voetsveldweg - Eindestraat

De woningen en handelszaken binnen de werfzone zullen tijdens de volledige duur van de werken niet met de wagen bereikbaar zijn. Gezien de zone Voetsveldweg - Eindestraat niet via achterliggende wegen ontsloten is, zal ook deze zone tijdens het hele weekend amper of niet met de wagen bereikbaar zijn. Indien je binnen de werfzone of in deze wijk woont, parkeer je je voertuig dus best buiten de werfzone voor de aanvang van de werken.

Geluidshinder ‘s nachts

De keerzijde van het nachtwerk is dat omwonenden geluidshinder kunnen ondervinden van de werken. Het agentschap probeert dat geluid tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken . Maar vooral tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, tijdens het beuken van het beton in de zone tussen de Dennenstraat en de rotonde en het frezen van het asfalt, kan de overlast tijdelijk heel groot zijn. Tijdens de daaropvolgende nacht(en) zal de hinder beperkt blijven tot het geluid van af- en aanrijdende vrachtwagens en de machines die het asfalt aanleggen en, op het einde van de werken, de markeringen aanbrengen.

Weersgevoelig

Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden.

Dienstverlening De Lijn

Deze werken hebben ook een impact op de dienstverlening van De Lijn. Op www.delijn.be vind je steeds de meest recente informatie over het openbaar vervoer in uw omgeving.

Contact opnemen

Heb je nog vragen over dit project? Je kunt het Agentschap Wegen en Verkeer steeds op eenvoudige wijze contacteren via:

Wegen en Verkeer Limburg
Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt
011 74 23 00
www.wegenenverkeer.be/contact

Deze info is ook te vinden op www.wegenenverkeer.be/leopoldsburg

Gepubliceerd op woensdag 14 oktober 2020 9 u.