Naar inhoud
  • home
  • Adviesraad Lokale economie

Adviesraad Lokale economie

Logo adviesraad lokale economie

Lokale handelaars en zelfstandigen vormen de economische motor van onze gemeente. Een succesvol beleid inzake economie is dan ook belangrijk.

De adviesraad lokale economie heeft als doel:

- advies uitbrengen op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente.

- de nodige initiatieven te nemen of te ondersteunen die kunnen bijdragen tot een betere informatie, voorlichting, bijscholing van middenstanders.

- een coördinerende of organiserende rol te spelen bij het opzetten van allerlei acties ter promotie van de middenstand.

- te fungeren als spreekbuis en belangenverdediger van de lokale economie naar de gemeente toe.