Aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag binnen de sport

Ben je betrokken bij een case van grensoverschrijdend gedrag?

Binnen een sportclub

Wanneer je betrokken bent bij een case grensoverschrijdend gedrag in een sportclub, kan je terecht bij de club-API (aanspreekpersoon integriteit van de sportclub) of de federatie-API (aanspreekpersoon integriteit van de sportfederatie).

Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit?

Aanspreekpunt Integriteit binnen de sportdienst

Openheid en veiligheid

Als sportdienst beschouwen wij het als onze plicht om de bescherming van onze sporters nauwlettend in het oog te houden. Er zijn helaas nog steeds gevallen van grensoverschrijdend gedrag die niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt, wat zorgwekkend is. Daarom hechten wij veel waarde aan een omgeving waarin iedereen zich gesterkt voelt om moeilijke situaties of grensoverschrijdend gedrag te melden.

Taken van de sportdienst als aanspreekpersoon integriteit (API)

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen. De taken van de API zijn:

  • aanspreekpunt en eerst opvang
  • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • preventieactiviteiten en ondersteuning

Jouw sportdienst API

Severine Claes en Maarten Hoes (sportpromotoren van de gemeentelijke sportdienst) kan je aanspreken als API.

Als API’s luisteren ze naar je vraag of verhaal, behandelen ze jouw melding in alle discretie en verlenen we je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Spreek hen gerust aan. Je vindt hen in sporthal ‘t Geleeg!

Contactgegevens: