Naar inhoud
  • home
  • Inspraak en advies
  • Adviesraden

Adviesraden

De eerste vorm van inspraak was de adviesraad. De eerste raden werden opgericht tijdens de jaren zeventig. Zij gaven en geven nog steeds advies aan het college en aan de gemeenteraad over bepaalde beleidsthema's zoals sport, jeugd, verkeer enzovoort. Het advies is een goede raad waarmee zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Geïnteresseerde Leopoldsburgers met kennis van zaken kunnen zetelen in de verschillende raden. Naast deze vertegenwoordigers en specialisten, zetelen ook politieke afgevaardigden. Elke raad kan rekenen op een ambtenaar, waardoor de link tussen gemeentebestuur en bevolking niet verloren gaat. De participatiegraad is afhankelijk van de raad.

Gemeentelijke adviesraden:

Werkgroepen en comités: