Afvalophaling

Het gemeentebestuur is bevoegd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Samen met de andere Limburgse gemeenten heeft de gemeente Leopoldsburg deze bevoegdheid voor het grootste deel overgedragen aan Limburg.net.

Wanneer je afval niet werd opgehaald, verwittig dan de milieudienst. Of bel de klantendienst van Limburg.net op 0800 90 720. Je kan de melding ook zelf ingeven op www.limburg.net.

Elk jaar krijg je einde december een afvalkalender in je bus. Hierop kan je terugvinden op welke dag het huisvuil, het tuinafval, … wordt opgehaald. 

Hoe aanvragen?

Op 1 januari 2022 ging Optimo van start. Nu worden alle afvalzakken tegelijk op één ophaaldag opgehaald, en dit is op donderdag.

Volgende afvalzakken worden tegelijk opgehaald: (grijze) huisvuilzakken, (blauwe) PMD-zakken, (groene) tuinafvalzakken, (gele) keukenafvalzakken en (oranje) textielzakken. 

Grofvuil: op afroep, vooraf aanvragen via het gratis nummer 0800 90 720 of via www.limburg.net. Opgelet: matrassen kan je intussen gratis aanleveren op het recyclagepark.

Snoeihout en takken: op afroep, vooraf aanvragen via het gratis nummer 0800 90 720 of via www.limburg.net.

Papier en karton: maandelijks, eerste dinsdag 

Oud ijzer/metaal: tweemaandelijks, laatste woensdag, vooraf de milieudienst verwittigen.

Glas kan je kwijt in de glascontainers in de wijken of op het recyclagepark.