Afvalophaling

De gemeente is bevoegd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Samen met de andere Limburgse gemeenten hebben we deze bevoegdheid voor het grootste deel overgedragen aan Limburg.net (nieuwe benaming voor Regionale Milieuzorg).

Ophalen van afval 

Huisvuill:
tweewekelijks, maandag

Groenafval:

  • Tweewekelijks op maandag zijn er afvalophalingen: de ene maandag wordt het huisvuil opgehaald; de andere maandag wordt er groenafval opgehaald. Valt de ophaaldag op een feestdag dan wordt de ophaling verschoven naar de eerst volgende werkdag.
  • tweewekelijks, maandag

Grofvuil:

  • grofvuil mag je niet meegeven met de veertiendaagse ophaling van het huisvuil; dit is immers afval dat te groot of te zwaar is voor de huisvuilzak. Het wordt aan huis opgehaald. Je moet de ophaling aanvragen (en betalen) via het gratis nummer 0800 90 720 of via www.limburg.net.
  • maandelijks (ophaaldag is afhankelijk van het aantal ophaaladressen en dit wordt meegedeeld bij de aanmelding)

PMD-afval:

  • plastic flessen en flacons, metaalverpakkingen, drankkartons):
  • tweewekelijks, maandag

Papier en karton:

  • maandelijks, eerste dinsdag van de maand

Oud ijzer/metaal:

  • tweemaandelijks, laatste woensdag (hiervoor moet je vooraf de milieudienst verwittigen)
  • Indien je afval niet werd opgehaald, verwittig dan de milieudienst.

Elk jaar krijg je eind december een afvalkalender in je bus. Hierop kan je terugvinden op welke dag het huisvuil, het groenafval, … wordt opgehaald. Je kan de afvalkalender ook raadplegen op de website https://www.limburg.net/afvalkalender.