Agentschap Integratie en Inburgering Regio Limburg

De lokale integratiedienst werkt samen met het Agentschap Integratie & Inburgering, rond inburgering. Anderstalige nieuwkomers en personen met vreemde roots die al langere tijd in België wonen, krijgen de kans om een inburgeringsprogramma op maat volgen.

Het inburgeringsprogramma geeft info over verscheidene aspecten.

Werk

In welke sectoren kan ik werken? Hoe vind ik werk? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit in België?

Studeren

Welke opleidingen kan ik volgen? Is mijn diploma geldig in België? Kan ik mijn diploma laten erkennen?

Leven en wonen

Welke zijn mijn rechten en plichten? Kan ik vrijwilligerswerk doen? Welke activiteiten kan ik met mijn kinderen doen in de vrije tijd? Hoe werkt het openbaar vervoer?

Dit alles gebeurt via begeleiding op maat en via een cursus Maatschappelijke Oriëntatie. We helpen mensen in de eigen taal of in een taal die ze goed begrijpen. Als het nodig is, werken we met de hulp van een tolk. Ook Nederlands leren is een belangrijk onderdeel van Inburgering. 

Het inburgeringsprogramma is gratis.

Voor meer informatie kan je terecht in het kantoor van Beringen op 

  • elke eerste en derde dinsdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur
  • elke dinsdag: van 13.30 tot 16.00 uur
  • elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
  • of op afspraak.