Agentschap Integratie en Inburgering Regio Limburg

De lokale diversiteitsdienst werkt samen met Agentschap Integratie & Inburgering, ronde inburgering. Anderstalige nieuwkomers en personen met vreemde roots die al langere tijd in België wonen, krijgen de kans om een inburgeringsprogramma op maat volgen.

Inburgering geeft informatie over:

Werk
In welke sectoren kan ik werken? Hoe vind ik werk? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit in België?

Studeren
Welke opleidingen kan ik volgen? Is mijn diploma geldig in België? Kan ik mijn diploma laten erkennen?

Leven en wonen
Welke zijn mijn rechten en plichten? Kan ik vrijwilligerswerk doen? Welke activiteiten kan ik met mijn kinderen doen in de vrije tijd? Hoe werkt het openbaar vervoer.

Participatie
In een traject van 40 uur krijgt de inburgeraar de mogelijkheid om zijn of haar sociaal netwerk te versterken, en/of om zo beter te kunnen participeren aan de maatschappij.

Dit alles gebeurt via begeleiding op maat en via een cursus Maatschappelijke Oriëntatie.

We helpen mensen in de eigen taal of in een taal die ze goed begrijpen. Als het nodig is, werken we met de hulp van een tolk.

Ook Nederlands leren is een belangrijk onderdeel van Inburgering. 

Het Agentschap Integratie & Inburgering werkt momenteel enkel op afspraak in het contactpunt te Heusden-Zolder. Via telefoon kan je ze bereiken op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Kerkenblookstraat 9, 3550 Heusden-Zolder

Voor meer info: T 02 701 70 60
E-mail: west.lim@integratie-inburgering.be
https://www.integratie-inburgering.be/nl/afspraak-limburg