Archief

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kunt een afspraak maken via e-mail of telefoon.

Verzameling van alle geschreven stukken, akten en de bevolkingsregisters vanaf het ontstaan van onze gemeente.

Toegang tot het archief: je kan enkel op afspraak inzage krijgen in de registers en de archiefstukken. Opzoekingen voor stamboomonderzoek (genealogie) kunnen alleen op voorlegging van een machtiging van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.

Waarvoor kan je bij ons terecht?