Attest van Belgische nationaliteit

Dit attest kan je aanvragen nadat je inlogt via 'Mijn burgerprofiel'.
Nadat je ingelogd bent kies je voor het menu 'Attesten en vergunningen'.

Vraag dit attest aan via 'Mijn burgerprofiel' van de Vlaamse overheid

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jezelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen), indien de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon, op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen?

Je kunt het attest van Belgische nationaliteit Mijn Burgerprofiel opvragen, indien je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID).

Je kunt het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Je kunt je attest afhalen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (zonder afspraak).

Uitzonderingen

Wanneer je een attest wenst voor iemand anders, ga naar het e-formulier.

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.