Attest van gezinssamenstelling

Dit attest kan je aanvragen nadat je inlogt via 'Mijn burgerprofiel'.
Nadat je ingelogd bent kies je voor het menu 'Attesten en vergunningen'.

Vraag dit attest aan via 'Mijn burgerprofiel' van de Vlaamse overheid

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jezelf (enkel voor jouw eigen gezin)
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen?

Je kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen, downloaden en afdrukken via Mijn Burgerprofiel wanneer je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID).

Je kunt het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Je kunt het attest ook aan de onthaalbalie van het gemeentehuis aanvragen.

Uitzonderingen

Vraag je het attest op voor iemand anders, vul dan het e-formulier in.

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.