Attest van wettelijke samenwoning

Dit attest kan je aanvragen nadat je inlogt via 'Mijn burgerprofiel'.
Nadat je ingelogd bent kies je voor het menu 'Attesten en vergunningen'.

Vraag dit attest aan via 'Mijn burgerprofiel' van de Vlaamse overheid

Het attest van wettelijke samenwoning (wettelijk samenwonen) bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • datum verklaring van wettelijke samenwoning
 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon, op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen?

Je kunt het attest van wettelijke samenwoning opvragen bij je gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op:

Je kan het attest ook aanvragen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

 

Reglement

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Uitzonderingen

Vraag je het attest op voor iemand anders, ga naar het e-formulier.

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

 • je eigen identiteitskaart.