Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Dit attest kan je aanvragen nadat je inlogt via 'Mijn burgerprofiel'.
Nadat je ingelogd bent kies je voor het menu 'Attesten en vergunningen'.

Vraag dit attest aan via 'Mijn burgerprofiel' van de Vlaamse overheid

Je kunt zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Je kunt een attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) aanvragen, dat de volgende keuzes vermeldt:

 • op welke begraafplaats je na je overlijden begraven of gecremeerd wilt worden;
 • wat er met je as moet gebeuren, rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes
 • voor welke begrafenisplechtigheid of voor welk ritueel je gekozen hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Indien dat het geval is, geeft de gemeente de wilbeschikking door aan de begrafenisondernemer of de naaste familie.

Voorwaarden

Je kunt enkel een attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen aanvragen als er een laatste wilsbeschikking is geregistreerd.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen), indien de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon, op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen?

Je kan het attest aanvragen:

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Uitzonderingen

Vraag je het attest op voor iemand anders, ga dan naar het e-formulier.

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.