Attest/Bewijs van leven

Dit attest kan je aanvragen nadat je inlogt via 'Mijn burgerprofiel'.
Nadat je ingelogd bent kies je voor het menu 'Attesten en vergunningen'.

Vraag dit attest aan via 'Mijn burgerprofiel' van de Vlaamse overheid

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo moet je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aanbieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen?

Naargelang je situatie kan je het attest van leven aanvragen:

 • via Mijn Burgerprofiel
 • de onthaalbalie van de gemeente Leopoldsburg
 • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kan je het attest van leven ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Uitzonderingen

Vraag je een attest aan in opdracht van iemand anders, of vraag je een attest aan over iemand anders, doe dan een aanvraag via het e-formulier.

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.