Bekendmaking: aanduiding grachten van algemeen belang

De gemeenteraad heeft op 8 mei ll. een aantal grachten aangeduid als 'grachten van algemeen belang'. Nu wordt deze aanduiding bekendgemaakt en het dossier ligt ter inzage van 21 mei tot en met 19 juni. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de gouverneur.

In uitvoering van de Wet op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van Hoofdstuk IIter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging heeft de gemeenteraad in zitting van 8 mei 2019 grachten van algemeen belang aangeduid.

Volgende waterlopen werden aangeduid als Gracht van Algemeen Belang: Slachtersbeek (Leo01), Bonnekesvenloop (Leo04&06), Heiloop/Neerhoefloop (Leo09) en Ingeneloop (Leo11). Bij deze aanduiding werd afhankelijk van de situatie een erfdienstbaarheidszone vastgelegd.

De bekendmaking start op 21 mei en eindigt op 19 juni 2019.

Tegen deze aanduiding kan door iedere belanghebbende beroep ingesteld worden bij de gouverneur binnen de 30 dagen na kennisname bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs: gouverneur van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT.

Documenten met betrekking tot deze aanduiding van Grachten van Algemeen Belang liggen ter inzage op de milieudienst, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg, na afspraak; deze documenten kan je ook downloaden via de links onderaan dit bericht.

Gepubliceerd op maandag 20 mei 2019 14.12 u.