Bekendmakingen: wonen en omgeving - beslissingen

Omwille van het coronavirus is er een nooddecreet goedgekeurd met gevolgen voor vergunde omgevingsaanvragen.
Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, werden de beroepstermijnen verlengd van 30 naar 60 dagen.

Bekendmakingen: wonen en omgeving - beslissingen

Bijlagen