Belgische nationaliteit aanvragen

Maak een afspraak

De Belgische nationaliteit is de band die je als persoon bindt met de Belgische staat en die je rechten en plichten bepaalt.

Er zijn twee manieren om Belg te worden via verzoek:

Aanvraag: je moet een verklaring tot verkrijging afleggen of je ouders leggen een verklaring tot toekenning af indien je jonger bent dan 18 jaar.

Naturalisatie: dit is een buitengewone gunstmaatregel die wordt verleend aan personen die minstens 18 jaar zijn en die een naturalisatieaanvraag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben gericht (zeer uitzonderlijke gevallen).

Hoe aanvragen?

  • Maak een afspraak.
  • De medewerker van de gemeente bespreekt je persoonlijke situatie.

Kostprijs

De kostprijs voor een nationaliteitsaanvraag bedraagt 150 euro.

Het indienen van de aanvraag heeft niet de automatische verkrijging tot gevolg!

Wat meebrengen?

  • Je verblijfskaart
  • Je geboorteakte
  • Andere documenten zoals attest van inburgering