Beperkte mobiliteit? De postbode kan je helpen

AUB Postbode, de dienstverlening van bpost voor personen met beperkte mobiliteit, wordt nog efficiënter en sneller.

De basispostdiensten toegankelijk maken voor personen met beperkte mobiliteit, dat is het uitgangspunt van de gratis dienst AUB Postbode van bpost. De klanten uit deze doelgroep ondervinden door, bijvoorbeeld, een handicap, hun leeftijd of anders moeilijkheden om zich te verplaatsen. Met AUB Postbode kunnen zij kosteloos een beroep doen op hun postbode om:

  • postzegels te kopen
  • gefrankeerde briefwisseling af te halen
  • een aangetekende zending voor te bereiden en te verzenden

Efficiënter, sneller en toegankelijker

Wanneer je via AUB Postbode een beroep wilde doen op de postbode, moest je tot nu toe een affiche aan het raam plaatsen.? Voortaan kan je deze dienst digitaal of telefonisch aanvragen. De nieuwe procedure maakt het aanvragen van deze dienst sneller en toegankelijker voor alle gebruikers.

Vanaf vandaag beschik je over twee nieuwe kanalen om een tussenkomst aan te vragen. Dat kan via het webformulier op de website van bpost of telefonisch. Je kunt nu meteen ook aangeven waarmee de postbode kan helpen zodat deze bij zijn of haar ronde de juiste producten, bijvoorbeeld postzegels of een formulier voor een aangetekende zending, op zak heeft. Dat is efficiënter, sneller en makkelijker voor de postbode en voor jou. De affiche aan het raam is dus niet meer nodig.

Over AUB Postbode

De dienst AUB Postbode bestaat sinds 2007 en is beschikbaar voor burgers met beperkte mobiliteit in België. Zo kunnen ze ondersteuning krijgen voor basispostdiensten zoals de voorbereiding en verzending van aangetekende brieven, het versturen van een gefrankeerde brief of de verkoop van postzegels. De aankoop van postzegels wordt contant betaald. Deze dienst is kosteloos.

AUB Postbode aanvragen

Gepubliceerd op maandag 11 maart 2024 14.22 u.