Bermen

Het proper houden van de bermen wordt binnen de strikte bepalingen van het bermdecreet geregeld.

Dit wil o.a. zeggen dat de begraasde bermen niet vóór 15 juni mogen gemaaid worden en een eventuele tweede maaibeurt slechts mag uitgevoerd worden na 15 september.

Het bermdecreet is er gekomen om al de kruidachtige gewassen een kans te geven om uit te zaaien en om een grotere biodiversiteit te bekomen.

Indien de zichtbaarheid op kruispunten hierdoor in het gedrang komt en tot verkeersonveiligheid resulteert, laat het decreet ons toe om vroeger te maaien.

Elk jaar zien wij er dan ook op toe om, waar het door ons nodig geacht wordt, extra maaibeurten te organiseren.