Bestrijding everzwijnen in de militaire parken

De bestrijding van de overlast van everzwijnen in de militaire parken in Leopoldsburg gaat nog steeds door.

Er wordt meer en meer schade veroorzaakt door everzwijnen in de woonwijken rond het Koninklijk Park, Nieuw Park en Malakoff. Ook in deze militaire parken zelf is er schade aan de graslanden en de wandelwegen. Om deze schade te verminderen, beslisten Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos met akkoord van gemeente Leopoldsburg tot een planmatige aanpak.

Sinds 3 augustus (tijdens weekdagen rond zonsondergang en zonsopgang) plaatsen jagers mobiele 'hoogzitten' in de parken op strategische en veilige plaatsen. Bij een verhoogde aanwezigheid van everzwijnen worden deze dan bejaagd.

De toegang tot het domein blijft behouden, maar je wordt dringend verzocht om op de wegen te blijven.

Met zeer duidelijke afspraken met de jagers en toezicht door Agentschap voor Natuur en Bos wordt een veilige jacht en veilige toegang verzekerd.

Gepubliceerd op vrijdag 18 september 2020 11.23 u.