Project ‘Bewegen op verwijzing’

Dit project wil de ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen. Vanaf nu zijn er meer hulpverleners die je kunnen doorverwijzen naar 'Bewegen op verwijzing'.

In Leopoldsburg is het Bewegen op verwijzing-project opgestart begin 2023.

Wie beroep wil doen op een kwaliteitsvolle en betaalbare coach, heeft een verwijsbrief nodig. In eerste instantie werd die gegeven door de huisarts. Maar omdat het voor een goede preventieve gezondheidszorg essentieel is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten en omdat andere beroepsgroepen ook vragende partij waren, krijgen nu meer hulpverleners de kans om door te verwijzen. Door deze verbreding creëren we een multidisciplinaire aanpak en kunnen we meer mensen helpen.?? 

Dit betekent dat de patiënt nu ook door volgende beroepsbeoefenaars kan verwezen worden: een verpleegkundige, een kinesitherapeut, een diëtist, een apotheker, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een ergotherapeut, een vroedvrouw, een podoloog.

Meer informatie over het project vind je op Beweeg meer met een Bewegen Op Verwijzing-coach | Gezond Leven

Gepubliceerd op dinsdag 9 januari 2024 13.36 u.