Bewonerskaart

Woon je in een blauwe zone? Dan kun je een bewonerskaart (gemeentelijke parkeerkaart) aanvragen. Daarmee kun je altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij jouw huis. Iedereen die in de blauwe zone woont kan gratis 1 bewonerskaart per wooneenheid krijgen en dit voor 1 voertuig.

Er wordt gewerkt met een digitale bewonerskaart. Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je dus geen papieren kaart. Door controle van de nummerplaat gaan de parkeerwachters na of er voor het voertuig een geldige bewonerskaart is geregistreerd.

Voorwaarden

Hoe parkeer je rechtmatig?

In de blauwe zone: enkel door het plaatsen van een geldige parkeerschijf.

In de groene zone: door een geregistreerde bewonerskaart of door het plaatsen van een geldige parkeerschijf.

In de rode zone: hier mag je altijd parkeren; een bewonerskaart of parkeerschijf is niet vereist.

Net zoals de bestaande blauwe zone is de uitbreiding geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. In de blauwe zone mag je voor maximaal 2 uur parkeren op voorwaarde dat je een geldige (Europese) parkeerschijf gebruikt. Gebruik je de parkeerschijf niet, dan riskeer je een retributiebon van 15 euro. De parkeerschijf leg je zichtbaar achter de voorruit, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Je plaatst de pijl van de schijf op het streepje (half of volledig uur) dat volgt op het tijdstip van aankomst.

Wie moet de schijf in de blauwe zone niet gebruiken?

Alle voertuigen die geen auto’s zijn (bv. motorfietsen, …) en de voertuigen met een duidelijk zichtbaar aangebrachte parkeerkaart voor mindervaliden.

Hoe aanvragen?

De bewonerskaart kan zowel schriftelijk als digitaal aangevraagd worden bij de parkeerfirma die de controles op de blauwe zone uitvoert, namelijk:

APCOA Parking n.v.
Terbekehofdreef 64
2610 Wilrijk
leopoldsburg@apcoa.be
tel. 03 216 70 18

Bij je aanvraag van de bewonerskaart moeten minimum volgende documenten gevoegd worden:

  • kopie van de identiteitskaart (met adres)
  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig (of in geval van een bedrijfswagen een attest van de werkgever met de bevestiging
    van permanent gebruik)