Bijzonder comité sociale dienst (BCSD)

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor:

  • de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
  • de bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan op eigen initiatief of op verzoek een niet-bindend advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad over het gemeente- of OCMW-beleid.

Naast voorzitter Franky Geypen maken volgende leden deel uit van dit comité:
Claire Carmans, Aurelie Crits, Lode Denyft, Uzeyir Karaca, Liliane Dieltjens, Chantal Nagels, Lieve Pernet, Ruben Stans.