Buitenlandse akte erkennen

Maak een afspraak

Om een buitenlands huwelijk of echtscheiding te laten erkennen, moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk of echtscheiding laten registreren in het Rijksregister. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de Burgerlijke Stand.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet je de uittreksels opvragen in het buitenland.

Voorwaarden

Een huwelijk of echtscheiding dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijks- en echtscheidingsvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse akte in België te laten erkennen moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • gelegaliseerd zijn
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Je moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

De lijst van de beëdigde vertalers vind je via de link.

Hoe aanvragen?

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van

  • uw plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Kostprijs

De overschrijving is gratis.