Gemeentelijke communicatie

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de gemeente en het OCMW. Concreet op het vlak van externe communicatie betekent dit de uitgave van het tweemaandelijkse infomagazine, het maken van brochures, flyers en affiches, het beheer van de website www.leopoldsburg.be en van de gemeentelijke sociale media, het schrijven en versturen van persberichten, klachtenbehandeling, de diensten ondersteunen met hun communicatie, het organiseren van infoavonden…

De communicatiedienst bestaat uit:

  • één communicatieambtenaar: Joachim Put
  • één administratief medewerker en graficus: Andy Caerts