Gemeentelijke communicatie

Communicatiedienst

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de gemeente en het OCMW. Concreet op het vlak van externe communicatie betekent dit de uitgave van het tweemaandelijkse infoblad, de tweejaarlijkse wegwijsgids, het jaarverslag, het maken van brochures, flyers en affiches, de uitbouw van de website www.leopoldsburg.be, het schrijven en versturen van persberichten, klachtenbehandeling, de diensten ondersteunen met hun communicatie, het organiseren van infoavonden…

De communicatiedienst bestaat uit:

- één communicatieambtenaar: Joachim Put
- één administratief medewerker en graficus: Andy Caerts