Communicatiedienst

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kunt een afspraak maken via e-mail of telefoon.

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de gemeente en het OCMW. Concreet op het vlak van externe communicatie betekent dit de uitgave van het tweemaandelijkse infomagazine, het maken van brochures, flyers en affiches, het beheer van de website www.leopoldsburg.be en van de gemeentelijke sociale media, het schrijven en versturen van persberichten, klachtenbehandeling, de diensten ondersteunen met hun communicatie, het organiseren van infoavonden…