Concessie op een begraafplaats

Een concessie op een begraafplaats geeft de garantie langer dan de gebruikelijke 10 jaar over een graf te kunnen beschikken.

Een concessie kan 20, 30, 40 of 50 jaar duren.
De concessies kunnen op aanvraag (maximum 1 jaar voor de vervaldatum) hernieuwd worden. Deze hernieuwingen worden toegestaan voor een periode van 10, 20, 30, 40 en 50 jaar.
Een concessie van meerdere personen kan enkel aangevraagd worden bij 
het eerste overlijden.

Voor wie

Iedereen kan een concessie aanvragen.

In Leopoldsburg en Heppen kunnen worden worden begraven, bijgezet of uitgestrooid:

• Personen die in de gemeente overleden zijn of er levenloos werden 
aangetroffen.
• Personen die in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de 
gemeente ingeschreven zijn, ongeacht het grondgebied van overlijden.
• Personen die een graf- of nisconcessie bezitten. 
• Personen die minstens 25 jaar in de gemeente hebben gewoond en 
overlijden in een instelling of om gezondheidsredenen of ouderdom 
inwoonden bij een familielid, buiten de gemeente. 
• Personen waarvan de domiciliëring naar een andere gemeente nog geen 
jaar is gewijzigd op de dag van het overlijden. 
• Personen die minstens de helft van hun levensjaren in de gemeente 
hebben gewoond.
• Personen wonend binnen de grenzen van een Leopoldsburgse 
parochie, maar op het grondgebied van een aangrenzende gemeente 
overlijden.
Urnes van personen die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen, op 
voorwaarde dat ze familielid zijn tot de 2de graad, bijgezet worden in een 
bestaand graf, grondcolumbarium of muurcolumbarium. Belangrijk is wel 
dat er nog een bestaande concessie loopt voor een periode van minstens 
10 jaar of dat deze verlengd wordt met een periode van minimum 10 jaar.
Voor deze personen kan ook een uitstrooiing op de strooiweide worden 
toegestaan.

Hoe aanvragen?

De aanvraag van een concessie gebeurt meestal bij het eerste overlijden door de begrafenisondernemer.

Een concessie kan je aanvragen via het thuisloket. De link naar dit formulier (thuisloket) vind je terug op deze pagina.

Kostprijs

 • een 10 jarige concessie voor een enkel graf (2m2) 250 euro
 • een 20 jarige concessie voor een enkel graf (2m2) 450 euro
 • een 30 jarige concessie voor een enkel graf (2m2) 600 euro
 • een 40 jarige concessie voor een enkel graf (2m2) 700 euro
 • een 50 jarige concessie voor een enkel graf (2m2) 800 euro
 • een 10 jarige concessie voor een dubbel graf (4m2) 500 euro
 • een 20 jarige concessie voor een dubbel graf (4m2) 900 euro
 • een 30 jarige concessie voor een dubbel graf (4m2) 1200 euro
 • een 40 jarige concessie voor een dubbel graf (4m2) 1400 euro
 • een 50 jarige concessie voor een dubbel graf (4m2) 1600 euro
 • een 10 jarige concessie voor een nis in het columbarium of in de grond 125 euro
 • een 20 jarige concessie voor een nis in het columbarium of in de grond 225 euro
 • een 30 jarige concessie voor een nis in het columbarium of in de grond 300 euro
 • een 40 jarige concessie voor een nis in het columbarium of in de grond  350 euro
 • een 50 jarige concessie voor een nis in het columbarium of in de grond 400 euro
 • een afdekplaat voor een nis in het columbarium 150 euro
 • een afdekplaat voor een grondnis 200 euro