Coronameldpunt scholen

We vragen met aandrang om een gehele of gedeelte sluiting van je school te melden via ons online formulier. Dit om lokale contactopsporing samen met de eerstelijnszone optimaal te kunnen organiseren, aanvullend op de opvolging vanuit agentschap opgroeien. Deze info zal vertrouwelijk behandeld worden door de plaatselijke liaison arts en medische spoc vanuit de eerste lijnszone.

Deze melding vervangt de verplichte melding die je moet doen bij het CLB niet. Indien je bij het CLB nog geen melding hebt gedaan, vragen we je om die eerst te doen, alvorens ons formulier in te vullen.