CoVID-19: wat betekenen de maatregelen voor Leopoldsburg? (UPDATE 02/02/2021)

Hieronder vind je een overzicht van wat de coronamaatregelen specifiek voor Leopoldsburg betekenen.

Algemeen

Gemeentelijke diensten

• Gemeentehuis

 Bibliotheek

• CC en Buurthuis

• Dienstencentrum, Seniorenrestaurant, cafetaria Den Tuinhoek en Mindermobielencentrale 't Mobieleke

• Diversiteit

• Huis van het Kind

• Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang

• Jeugddienst

• Recyclagepark en afvalophaling

• Sociale Dienst

• Sportdienst en zwembad

• Technische dienst

• Toeristische dienst

• Zaterdagmarkt

Zitdagen van externe diensten


Voor meer info


Algemeen

We vragen met aandrang aan alle verenigingen om de contacten binnen hun vereniging tot een absoluut minimum te beperken.

De gemeente wil zelf uiteraard het goede voorbeeld geven. Daarom zullen alle activiteiten die door de gemeentelijke diensten georganiseerd worden voorlopig stopgezet worden.

De volgende gebouwen blijven gesloten:

 • Het CC*
 • Het Buurthuis*
 • Dienstencentrum Den Tuinhoek

* behalve voor activiteiten die onder het protocol van onderwijs vallen, voor bloedinzamelingen en kinderopvang.

Deze diensten blijven wel geopend:

 • Het gemeentehuis
 • De buitenschoolse kinderopvang
 • Het Huis van het Kind
 • Het recyclagepark
 • De technische dienst
 • De toeristische dienst
 • De bibliotheek
 • Sporthal 't Geleeg
 • Zwembad De Merel
 • Jeugddienst (Kwartier IJzer)

Gemeentelijke diensten

Al onze diensten blijven telefonisch bereikbaar. Probeer zoveel mogelijk zaken telefonisch of per e-mail te regelen. Ook via het thuisloket op www.leopoldsburg.be kan je heel wat zaken regelen.


Gemeentehuis

Het gemeentehuis is alleen geopend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben.

Documenten worden zoveel mogelijk per e-mail of per post bezorgd, zodat je ze niet moet komen afhalen.

Huwelijken in het gemeentehuis kunnen doorgaan. Maximum 15 personen mogen de plechtigheid bijwonen (kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand worden hier niet meegeteld).


Bibliotheek

De bibliotheek blijft open, maar we raden de gebruikers aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het afhaalsysteem. Voor meer info daarover: www.leopoldsburg.be/nieuw-afhaalsysteem-in-de-bibliotheek

In de bibliotheek is het verplicht om een mondmasker te dragen (voor iedereen die 12 jaar of ouder is).


CC en Buurthuis

Op dit moment is cc Leopoldsburg en Buurthuis Heppen gesloten voor publiek, minstens tot 1 maart. Fysieke activiteiten kunnen dus niet plaatsvinden en er zijn ook geen verhuringen mogelijk, tenzij ze onder de protocollen van onderwijs, kinderopvang of bloedinzameling horen. 


Dienstencentrum, Seniorenrestaurant, cafetaria Den Tuinhoek en Mindermobielencentrale 't Mobieleke

Dienstencentrum Den Tuinhoek is gesloten. Meer info hierover, ook over het cafetaria, het seniorenrestaurant en de mindermobielencentrale, vind je op www.leopoldsburg.be/tijdelijke-sluiting-van-dienstencentrum-door-covid-19


Diversiteit

De activiteiten van Taal & Talent in de herfstvakantie worden afgelast. Ook de bijeenkomsten van VriendENtaal worden stopgezet.


Huis van het Kind

De Gezinsbond en de opvoedingswinkel hebben hun zitdagen geannuleerd.

Kind en Gezin houdt wel consultaties. Voor meer informatie: www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus. Een afspraak maken (of annuleren) doe je via de diensten van Kind en Gezin. De contactgegevens (en meer info) van Kind en Gezin vind je hier: http://huisvanhetkindwestlimburg.be/nl/aanboddetail/565


Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang blijft geopend in de drie locaties. We vragen de ouders wel om zoveel mogelijk op zoek te gaan naar eigen opvangmogelijkheden voor hun kinderen. We willen zo weinig mogelijk nieuwe bubbels creëren.


Jeugddienst

Let op: het wordt sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte activiteiten te beperken tot één activiteit per kind of jongere. Kies dus één hobby voor je kind.

Kinderwerking (voor kinderen van 5 tot 12 jaar)
De kinderwerking gaat door. De kinderen worden verdeeld in bubbles van maximum 10 kinderen.

Speldagen + grabbelpasactiviteiten (voor kinderen van 5 tot 12 jaar)
Deze activiteiten gaan door in de krokusvakantie, met maximum 25 kinderen per bubbel.

Tieners
De tienerinstuif vindt opnieuw plaats op 17 februari 2021, in bubbels van 10 tieners en in openlucht (buiten).


Recyclagepark en afvalophaling

Het recyclagepark is enkel op afspraak geopend. Je vindt meer informatie op www.leopoldsburg.be/recyclagepark-corona 

Ophalingen aan huis: de ophaling van papier en karton, PMD-afval, groenafval, grofvuil en oud ijzer/metaal vinden plaats volgens de normale regeling: https://www.leopoldsburg.be/afvalophaling 

Je kunt opnieuw (kleine) hoeveelheden asbestafval naar het recyclagepark brengen, maar daarvoor moet je eerst het juiste verpakkingsmateriaal aanvragen. Meer info vind je hier.

De ophaling van asbest aan huis ging weer van start. U kan een aanvraag voor ophaling indienen via dit formulier: https://www.limburg.net/ophaling-aan-huis

In het recyclagepark is het voor iedereen die 12 jaar of ouder is verplicht om een mondmasker te dragen.


Sociale Dienst

De afspraken bij de sociale dienst blijven doorgaan. Informeer telefonisch via tel. 011 34 92 10.
Het oplaadpunt voor budgetmeters blijft ook toegankelijk.


Sportdienst en zwembad

Let op: het wordt sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte activiteiten te beperken tot één activiteit per kind of jongere. Kies dus één hobby voor je kind.

Sportkampen
Alle sportkampen gaan door. Voor de krokusvakantie 2021 zijn de groepen beperkt tot een bubbel van 25 kinderen (exclusief de lesgevers). Buiten de krokusvakantie zijn de groepen beperkt tot een bubbel van 10 kinderen (exclusief lesgevers). Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd. 

Zwemlessen
De zwemlessen van de gemeentelijke sportdienst blijven doorgaan aangezien de kinderen maximaal met 6 in een groepje zitten.

Multimove
De lessen multimove gaan door, maar in kleinere bubbels van 10 kinderen (exclusief lesgevers). We zijn hier wel genoodzaakt om de groepen op te splitsen. 

Seniorenactiviteiten / Sport overdag
De seniorenactiviteiten / sport overdag (badminton, onderhoudsturnen, onderhoudsfitness en netbal) in de sporthal zijn voor onbepaalde duur geannuleerd.

Corona-zoektocht
De corona-zoektocht kan je nog doen tot en met 14 februari 2021.

Bosloop
De bosloop (strava jogging) en de zwemweek (kortingen) worden georganiseerd, rekening houdend met de nodige coronamaatregelen.

Zwemweek
De zwemweek (met kortingen) worden georganiseerd, rekening houdend met de nodige coronamaatregelen.

Sportaccommodaties

• Sporthal
De huidige coronamaatregelen beïnvloeden de bezetting maar in kleine mate. Clubs moeten in kleinere bubbels werken. Sommige clubs vroegen meer uren, andere clubs zetten dan weer enkele activiteiten stop. Iedere club communiceert dit naar zijn eigen leden.

• Zwembad
De info over de coronamaatregelen in zwembad De Merel vind je hier: https://www.leopoldsburg.be/zwembad

De Immertse Zwemclub Leopoldsburg (DIZC) heeft haar activiteiten minstens tot einde februari 2021 geannuleerd.


Technische dienst

De mensen van de technische dienst blijven gewoon hun werk doen.


Toeristische dienst

De balie van de toeristische dienst blijft geopend. Alle groepsactiviteiten worden wel afgelast, met uitzondering van de activiteiten die onder het protocol van het onderwijs vallen.


Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt gaat door, met respect voor de hygiënemaatregelen. Er mogen maximaal 135 personen op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn op de zaterdagmarkt. 

Marktkramers mogen enkel essentiële goederen verkopen. Essentiële goederen zijn bijvoorbeeld voeding, dierenvoeding, verzorgings- en hygiëneproducten, boeken, doe-het-zelfmateriaal, bloemen en planten, kledingstoffen, breigarens, handwerken, schrijf- en papierwaren, ...

Er mag ter plaatse geen voeding of drank geconsumeerd worden.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op de markt in Leopoldsburg, voor wie 12 jaar of ouder is.

Zitdagen van externe diensten

Zitdagen van externe diensten

De zitdagen van de pensioendienst zijn voorlopig geannuleerd.

De FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap) houdt haar zitdag op elke derde dinsdag van de maand, maar enkel op afspraak (via tel. 02 528 68 45 of via mail aan els.boes@minsoc.fed.be).

De zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand gaan elke 2de maandag van de maand door in het gemeentehuis van 17.00 tot 18.00 uur. Voor juridisch advies kan je ook terecht op het gratis nummer 0800 74 323.

Het huurderssyndicaat organiseert voorlopig geen zitdagen in Leopoldsburg waar je zonder afspraak terecht kan. Je kan wel een afspraak maken met het huurderssyndicaat (via tel. 011 333 576). Deze afspraak kan dan plaats vinden in het gemeentehuis van Leopoldsburg. Je kan er ook voor kiezen om via mail of telefoon geholpen te worden. Het huurderssyndicaat is bereikbaar via tel. 011 333 576 of huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be.

De zitdagen van de pensioendienst zijn voorlopig geannuleerd.

Voor meer info

We verwijzen je graag naar de algemene website van de overheid: www.info-coronavirus.be

De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:

 • Twitter: @be_gezondheid
 • Facebook: @volksgezondheid
 • Contact center: 0800 14 689

Wij zullen zoveel mogelijk communiceren via de aparte sectie op onze website www.leopoldsburg.be en via onze sociale media (facebook.com/gemleopoldsburg en twitter: @GemLeopoldsburg)

Hier vind je de meestgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de maatregelen.

Gepubliceerd op maandag 1 februari 2021 8 u.