CoVID-19: wat betekenen de maatregelen voor Leopoldsburg? (UPDATE 14/12/2020)

Hieronder vind je een overzicht van wat de coronamaatregelen specifiek voor Leopoldsburg betekenen.

Algemeen

We vragen met aandrang aan alle verenigingen om de contacten binnen hun vereniging tot een absoluut minimum te beperken. Zij krijgen hierover snel een bericht van het gemeentebestuur.

De gemeente wil zelf uiteraard het goede voorbeeld geven. Daarom zullen alle activiteiten die door de gemeentelijke diensten georganiseerd wordenvoorlopig stopgezet worden.

De volgende gebouwen worden gesloten:

 • Het CC*
 • Het Buurthuis
 • De sporthal*
 • Het zwembad
 • Kwartier IJzer
 • Dienstencentrum Den Tuinhoek (was al gesloten)

* behalve voor activiteiten die onder het protocol van onderwijs vallen

Deze diensten blijven wel geopend:

 • Het gemeentehuis
 • De bibliotheek
 • De buitenschoolse kinderopvang
 • Het Huis van het Kind
 • Het recyclagepark
 • De technische dienst
 • De toeristische dienst

Gemeentelijke diensten

Al onze diensten blijven telefonisch bereikbaar. Probeer zoveel mogelijk zaken telefonisch of per e-mail te regelen. Ook via het thuisloket op www.leopoldsburg.be kan je heel wat zaken regelen.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis is alleen geopend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben.

 • Kijk eerst of je via het thuisloket geholpen kunt worden
 • Om een veilige spreiding van de bezoeken aan het gemeentehuis te garanderen is het online afsprakensysteem voorlopig uitgeschakeld. Je kan een afspraak maken via tel. 011 34 92 10
 • Heb je nog vragen? Bel 011 34 92 10

Documenten worden zoveel mogelijk per e-mail of per post bezorgd, zodat je ze niet moet komen afhalen.

Huwelijken in het gemeentehuis kunnen doorgaan. Maximum 15 personen mogen de plechtigheid bijwonen (kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand worden hier niet meegeteld).

Bibliotheek

De bibliotheek blijft open, maar we raden de gebruikers aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het afhaalsysteem. Voor meer info daarover: www.leopoldsburg.be/nieuw-afhaalsysteem-in-de-bibliotheek

In de bibliotheek is het verplicht om een mondmasker te dragen (voor iedereen die 12 jaar of ouder is).

CC en Buurthuis

Alle gemeentelijke culturele activiteiten in het CC en het Buurthuis worden geannuleerd. Tickethouders en inschrijvers worden de volgende dagen gecontacteerd. Alleen de activiteiten die onder het protocol van het onderwijs vallen, kunnen blijven doorgaan.

Dienstencentrum, Seniorenrestaurant, cafetaria Den Tuinhoek en Mindermobielencentrale 't Mobieleke

Dienstencentrum Den Tuinhoek was al gesloten. Meer info hierover, ook over het cafetaria, het seniorenrestaurant en de mindermobielencentrale, vind je op www.leopoldsburg.be/tijdelijke-sluiting-van-dienstencentrum-door-covid-19

Diversiteit

De activiteiten van Taal & Talent in de herfstvakantie worden afgelast. Ook de bijeenkomsten van VriendENtaal worden stopgezet.

Huis van het Kind

De Gezinsbond en de opvoedingswinkel hebben hun zitdagen geannuleerd.

Kind en Gezin houdt wel consultaties. Voor meer informatie: www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
Een afspraak maken (of annuleren) doe je via de diensten van Kind en Gezin. De contactgegevens (en meer info) van Kind en Gezin vind je hier: http://huisvanhetkindwestlimburg.be/nl/aanboddetail/565

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang blijft geopend in de drie locaties. We vragen de ouders wel om zoveel mogelijk op zoek te gaan naar eigen opvangmogelijkheden voor hun kinderen. We willen zo weinig mogelijk nieuwe bubbels creëren.

Recyclagepark en afvalophaling

Het recyclagepark is enkel op afspraak geopend. Je vindt meer informatie op www.leopoldsburg.be/recyclagepark-corona 

Ophalingen aan huis: de ophaling van papier en karton, PMD-afval, groenafval, grofvuil en oud ijzer/metaal vinden plaats volgens de normale regeling: https://www.leopoldsburg.be/afvalophaling 

Je kunt opnieuw (kleine) hoeveelheden asbestafval naar het recyclagepark brengen, maar daarvoor moet je eerst het juiste verpakkingsmateriaal aanvragen. Meer info vind je hier.

De ophaling van asbest aan huis ging weer van start. U kan een aanvraag voor ophaling indienen via dit formulier: https://www.limburg.net/ophaling-aan-huis

In het recyclagepark is het voor iedereen die 12 jaar of ouder is verplicht om een mondmasker te dragen.

Rommelmarkt

De rommelmarkt zal in 2020 niet doorgaan.

Sociale Dienst

De afspraken bij de sociale dienst blijven doorgaan. Informeer telefonisch via tel. 011 34 92 10.
Het oplaadpunt voor budgetmeters blijft ook toegankelijk.

Sportdienst en zwembad

Alle gemeentelijke sportactiviteiten worden voorlopig geannuleerd. De sporthal en het zwembad worden gesloten, dus trainingen en wedstrijden zullen er niet kunnen plaatsvinden. Alleen activiteiten die onder het protocol van het onderwijs vallen, kunnen nog doorgaan in de sporthal.

Technische dienst

De mensen van de technische dienst blijven gewoon hun werk doen.

Toeristische dienst

De balie van de toeristische dienst blijft geopend. Alle groepsactiviteiten worden wel afgelast, met uitzondering van de activiteiten die onder het protocol van het onderwijs vallen.

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt gaat door, met respect voor de hygiënemaatregelen. Er mogen maximaal 135 personen op hetzelfde ogenblik aanwezig zijn op de zaterdagmarkt. 

Marktkramers mogen enkel essentiële goederen verkopen. Essentiële goederen zijn bijvoorbeeld voeding, dierenvoeding, verzorgings- en hygiëneproducten, boeken, doe-het-zelfmateriaal, bloemen en planten, kledingstoffen, breigarens, handwerken, schrijf- en papierwaren, ...

Er mag ter plaatse geen voeding of drank geconsumeerd worden.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op de markt in Leopoldsburg, voor wie 12 jaar of ouder is.

Zitdagen van externe diensten

De zitdagen van de pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap) worden geannuleerd.

De zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand gaan elke 2de maandag van de maand door in het gemeentehuis van 17.00 tot 18.00 uur. Voor juridisch advies kan je ook terecht op het gratis nummer 0800 74 323.

Het huurderssyndicaat organiseert voorlopig geen zitdagen in Leopoldsburg waar je zonder afspraak terecht kan.
Je kan wel een afspraak maken met het huurderssyndicaat (via tel. 011 333 576). Deze afspraak kan dan plaats vinden in het gemeentehuis van Leopoldsburg.

Je kan er ook voor kiezen om via mail of telefoon geholpen te worden.

Het huurderssyndicaat is bereikbaar via tel. 011 333 576 of huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be.

Voor meer info

We verwijzen je graag naar de algemene website van de overheid: www.info-coronavirus.be

De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:

 • Twitter: @be_gezondheid
 • Facebook: @volksgezondheid
 • Contact center: 0800 14 689

Wij zullen zoveel mogelijk communiceren via de aparte sectie op onze website www.leopoldsburg.be en via onze sociale media (facebook.com/gemleopoldsburg en twitter: @GemLeopoldsburg)

Hier vind je de meestgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de maatregelen.

Gepubliceerd op maandag 14 december 2020 8 u.