CoVID-19: wat betekenen de maatregelen voor Leopoldsburg? (UPDATE 10/09/2020)

Hieronder vind je een overzicht van wat de coronamaatregelen specifiek voor Leopoldsburg betekenen.
De laatst aangepaste info wordt aangeduid met 'Laatste update'.

Gemeentelijke diensten

Algemeen

Al onze diensten blijven telefonisch bereikbaar. Probeer zoveel mogelijk zaken telefonisch of per e-mail te regelen. Ook via het thuisloket op www.leopoldsburg.be kan je heel wat zaken regelen.

Evenementen, activiteiten en lessenreeksen

Het schepencollege heeft beslist om alle gemeentelijke evenementen en evenementen waarin de gemeente Leopoldsburg medeorganisator is, af te gelasten tot en met 31 oktober 2020.

Voor alle privé-organisaties zullen wij wel de aanvragen behandelen via het evenementenloket en eventueel toestemming verlenen. Daarbij zullen de opgelegde regels van de federale overheid gevolgd worden. Er zal ook rekening gehouden worden met het resultaat van het COVID Event Risk Model (CERM) van de Vlaamse Overheid.

Voor de rest verleent de gemeente geen administratieve of logistieke steun. Dat wil zeggen dat er geen geluidsvergunningen, tapmachtigingen, aangepaste verkeersreglementen,… opgemaakt zullen worden. Je zult ook geen gebruik kunnen maken van nadarhekken of andere materialen die normaal gezien door de gemeente ter beschikking gesteld worden. Er wordt daarbij geen verschil gemaakt op basis van het aantal deelnemers. Ook dit geldt tot en met 31 oktober 2020.

Voor de organisatie van jeugd- en sportactiviteiten en -kampen waarvoor enkel deelnemers uitgenodigd worden en er geen publiek verwacht wordt, heeft dit geen gevolgen. Deze blijven doorgaan.

Cursussen, workshops, lessenreeksen waarvan de gemeentediensten organisator zijn, worden slechts georganiseerd voor zover federaal toegestaan (-12 jaar of voor jeugd en sport).

Voorstellingen in het CC kunnen doorgaan, met naleving van de federale richtlijnen en de sectorprotocollen.

De jaarlijks terugkomende evenementen worden een jaar uitgesteld.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis is alleen geopend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben.

Documenten worden zoveel mogelijk per e-mail of per post bezorgd, zodat je ze niet moet komen afhalen.

Huwelijken in het gemeentehuis kunnen doorgaan met een maximum van 30 aanwezigen (inclusief de ambtenaar van de burgerlijke stand).

Bibliotheek

De bibliotheek is opnieuw geopend, maar ook het systeem om boeken te reserveren en af te halen blijft van kracht. Meer info over de maatregelen in de bib vind je hier.

In de bibliotheek is het verplicht om een mondmasker te dragen (voor iedereen die 12 jaar of ouder is).

CC en Buurthuis

De balie van het CC is opnieuw geopend. Het Buurthuis blijft voorlopig gesloten.

Sinds 11 juli 2020 is het verplicht om een mondmasker te dragen in de theaterzaal van het cultuurcentrum, voor iedereen die 12 jaar of ouder is.

Dienstencentrum

Dienstencentrum Den Tuinhoek is sinds 1 juli 2020 opnieuw geopend, met inachtname van maatregelen om alles vlot te laten verlopen. Meer info vind je hier.

Cafetaria Den Tuinhoek
Het cafetaria is terug open sinds 1 juli 2020.

Seniorenrestaurant
Gaan eten in het seniorenrestaurant is opnieuw mogelijk sinds 1 juli 2020. Meer info vind je hier. 

Mindermobielencentrale 't Mobieleke
De mindermobielencentrale 't Mobieleke blijft actief, maar enkel voor essentiële ritten (medisch en paramedisch, apotheek, bank, voedingswinkels), en met maximum 1 te vervoeren persoon en mits het houden van 1,5 meter afstand in de wagen.

Wekelijkse activiteiten
Enkele wekelijks terugkerende activiteiten werden opnieuw opgestart sinds 1 juli 2020. Meer info vind je hier. 

Diversiteit

Laatste update:

De activiteiten van ‘VriendENtaal’ gaan door in kwartier IJzer (Michellaan 9), met respect voor de corona-maatregelen.

Huis van het Kind

De Gezinsbond en de opvoedingswinkel hebben hun zitdagen geannuleerd.

Kind en Gezin voert wel weer vaccinaties uit. Voor meer informatie: https://www.opgroeien.be/kind-en-gezin-start-vanaf-1-april-opnieuw-met-vaccineren

IBO

De IBO’s blijven open voor en na de schooluren, zoals gewoonlijk.

Recyclagepark en afvalophaling

Het recyclagepark is enkel op afspraak geopend. Je vindt meer informatie op www.leopoldsburg.be/recyclagepark-corona 

Ophalingen aan huis: de ophaling van papier en karton, PMD-afval, groenafval, grofvuil en oud ijzer/metaal vinden plaats volgens de normale regeling: https://www.leopoldsburg.be/afvalophaling 

Laatste update:

Sinds 11 augustus kan je opnieuw (kleine) hoeveelheden asbestafval naar het recyclagepark brengen, maar daarvoor moet je eerst het juiste verpakkingsmateriaal aanvragen. Meer info vind je hier.

De ophaling van asbest aan huis ging op 1 september weer van start. U kan een aanvraag voor ophaling indienen via dit formulier: https://www.limburg.net/ophaling-aan-huis

In het recyclagepark is het voor iedereen die 12 jaar of ouder is verplicht om een mondmasker te dragen.

Rommelmarkt

De rommelmarkt zal in 2020 niet doorgaan.

Sociale Dienst

De afspraken bij de sociale dienst blijven doorgaan. Informeer telefonisch via tel. 011 34 92 10.
Het oplaadpunt voor budgetmeters blijft ook toegankelijk.

Sportdienst en zwembad

De sporthal is opnieuw geopend.

Het zwembad is opnieuw geopend. Klik hier voor meer info.

Technische dienst

De mensen van de technische dienst blijven gewoon hun werk doen.

Toeristische dienst

De toeristische dienst is weer geopend.

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt gaat door, met respect voor de hygiënemaatregelen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op de markt in Leopoldsburg, voor wie 12 jaar of ouder is.

Zitdagen van externe diensten

De zitdagen van de pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap) worden geannuleerd.

Laatste update:

De zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand gaan elke 2de maandag van de maand door in het gemeentehuis van 17.00 tot 18.00 uur. Voor juridisch advies kan je ook terecht op het gratis nummer 0800 74 323.

Het huurderssyndicaat zal in de maanden juni, juli en augustus 2020 alleen zitdagen organiseren in Hasselt, Genk en Beringen. Je hebt de keuze om een afspraak te maken voor één van deze zitdagen (Hasselt- Beringen- Genk) of om via mail of telefoon geholpen te worden.

Het huurderssyndicaat is bereikbaar op 011 333 576 of huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be.

Voor meer info

We verwijzen je graag naar de algemene website van de overheid: www.info-coronavirus.be

De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:

  • Twitter: @be_gezondheid
  • Facebook: @volksgezondheid
  • Contact center: 0800 14 689

Wij zullen zoveel mogelijk communiceren via de aparte sectie op onze website www.leopoldsburg.be en via onze sociale media (facebook.com/gemleopoldsburg en twitter: @GemLeopoldsburg)

Hier vind je de meestgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de maatregelen.

Gepubliceerd op donderdag 10 september 2020 14 u.