CoVID-19: wat betekenen de maatregelen voor Leopoldsburg?

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 27 maart beslist om de reeds bestaande maatregelen om de verspreiding van CoVID-19 tegen te gaan te verlengen tot 19 april 2020. Hieronder vind je een overzicht van wat dat specifiek voor Leopoldsburg betekent.

De laatst aangepaste info wordt aangeduid met 'Laatste update'.

Gemeentelijke diensten

Algemeen

Al onze diensten blijven telefonisch bereikbaar. We zullen wel zoveel mogelijk achter gesloten deuren werken. Probeer zoveel mogelijk zaken telefonisch of per e-mail te regelen. Ook via het thuisloket op www.leopoldsburg.be kan je heel wat zaken regelen.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis is alleen geopend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben. Heb je een afspraak gemaakt in het gemeentehuis die niet dringend is, dan kan je die annuleren door te klikken op de link in je bevestigingsmail of door te bellen naar 011 34 92 10.

Nieuwe afspraken kan je voorlopig enkel telefonisch (tel. 011 34 92 10) maken.

Huwelijken kunnen doorgaan, maar het aantal aanwezigen in de trouwzaal wordt beperkt tot 15 personen.

Bibliotheek

De bibliotheek blijft dicht. Mensen kunnen hun materialen inleveren via de schuiven aan de zijkant van het gebouw.

CC en Buurthuis

Deze blijven gesloten voor het publiek. Alle activiteiten worden afgelast. Het CC blijft wel telefonisch bereikbaar.

Dienstencentrum

Dienstencentrum Den Tuinhoek zal gesloten blijven. Alle activiteiten die er georganiseerd worden, zullen tijdens die periode niet kunnen doorgaan.

Seniorenrestaurant

Gaan eten in het seniorenrestaurant zal tijdens de sluitingsperiode ook niet mogelijk zijn. Voor de vaste klanten van het seniorenrestaurant is er een oplossing gevonden. 

Mindermobielencentrale 't Mobieleke

De mindermobielencentrale 't Mobieleke zal geen invloed ondervinden van deze maatregel. Hierop kan je een beroep blijven doen zoals je dat gewend bent.

Diversiteit

De activiteiten van ‘VriendENtaal’ en de vorming ‘Duidelijke Taal’ worden afgelast.

Huis van het Kind

Laatste update:
De Gezinsbond en de opvoedingswinkel hebben hun zitdagen geannuleerd.

Kind en Gezin start vanaf 1 april opnieuw met vaccineren. Voor meer informatie: https://www.opgroeien.be/kind-en-gezin-start-vanaf-1-april-opnieuw-met-vaccineren

IBO

De IBO’s blijven open voor en na de schooluren, zoals gewoonlijk.

Jeugddienst

Alle activiteiten worden afgelast. De jeugddienst werkt achter gesloten deuren.
De jeugdactiviteiten in de paasvakantie worden eveneens afgelast.

Recyclagepark en afvalophaling

In een omzendbrief die werd verspreid door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme wordt een sluiting van de recyclageparken opgelegd. Het recyclagepark wordt dan ook gesloten vanaf dinsdag 17 maart, tot nader bericht.

De ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld en de inzameling van asbest op het recyclagepark wordt tijdelijk stopgezet.

Huis-aan-huis inzameling van papier en karton door verenigingen is momenteel niet toegelaten.

Ophalingen aan huis: tot op heden zijn er nog geen capaciteitsproblemen, maar dit kan van dag tot dag wijzigen. Van zodra er een bepaalde ophaling niet langer kan georganiseerd worden, wordt dit onmiddellijk gecommuniceerd via www.limburg.net. Van zodra Limburg.net echt in de problemen komt, zal conform de richtlijn voorrang gegeven worden aan huisvuil.

Rommelmarkt

De rommelmarkt zal in april niet doorgaan.

Sociale Dienst

De afspraken bij de sociale dienst blijven doorgaan. Informeer telefonisch via tel. 011 34 92 10.
Het oplaadpunt voor budgetmeters blijft ook toegankelijk.

Sportdienst en zwembad

De sporthal en het zwembad worden gesloten voor het publiek en voor verenigingen. De sportdienst werkt achter gesloten deuren.

De sportkampen in de paasvakantie worden ook afgelast.

Technische dienst

De mensen van de technische dienst blijven gewoon hun werk doen.

Toeristische dienst

Ook deze is gesloten voor publiek. Er wordt achter gesloten deuren gewerkt.

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt kan niet meer doorgaan.

Zitdagen van externe diensten

De zitdagen van de pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap) worden geannuleerd.

Ook de zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand worden tijdelijk opgeschort. Voor juridisch advies kan je terecht op het gratis nummer 0800 74 323.

Voor meer info

We verwijzen je graag naar de algemene website van de overheid: www.info-coronavirus.be

De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:

  • Twitter: @be_gezondheid
  • Facebook: @volksgezondheid
  • Contact center: 0800 14 689

Wij zullen zoveel mogelijk communiceren via de aparte sectie op onze website www.leopoldsburg.be en via onze sociale media (facebook.com/gemleopoldsburg en twitter: @GemLeopoldsburg)

Hier vind je de meestgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de maatregelen.

Gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020 19.20 u.