CoVID-19: wat betekenen de maatregelen voor Leopoldsburg? (UPDATE 05/06/2020)

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 3 juni beslist om naar fase 3 van het afbouwplan te gaan vanaf maandag 8 juni. Hieronder vind je een overzicht van wat dat specifiek voor Leopoldsburg betekent.
De laatst aangepaste info wordt aangeduid met 'Laatste update'.

Gemeentelijke diensten

Algemeen

Al onze diensten blijven telefonisch bereikbaar. Probeer zoveel mogelijk zaken telefonisch of per e-mail te regelen. Ook via het thuisloket op www.leopoldsburg.be kan je heel wat zaken regelen.

Evenementen, activiteiten en lessenreeksen

Het schepencollege heeft beslist om alle gemeentelijke evenementen en evenementen waarin de gemeente Leopoldsburg medeorganisator is, af te gelasten tot en met 31 augustus 2020.

Voor alle privé-organisaties zullen wij wel de aanvragen behandelen via het evenementenloket en eventueel toestemming verlenen. Voor de rest verleent de gemeente geen administratieve of logistieke steun. Dat wil zeggen dat er geen geluidsvergunningen, tapmachtigingen, aangepaste verkeersreglementen,… opgemaakt zullen worden. Je zult ook geen gebruik kunnen maken van nadarhekken of andere materialen die normaal gezien door de gemeente ter beschikking gesteld worden. Er wordt daarbij geen verschil gemaakt op basis van het aantal deelnemers.

Indien in de tussentijd zou beslist worden dat gemeentelijke gebouwen, zoals het zwembad, de sporthal, het cultuurcentrum,… weer open zouden mogen gaan, dan nog zullen hier geen eigen gemeentelijke activiteiten plaatsvinden.

De jaarlijks terugkomende evenementen worden een jaar uitgesteld.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis is alleen geopend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben.

Documenten worden zoveel mogelijk per e-mail of per post bezorgd, zodat je ze niet moet komen afhalen.

Huwelijken kunnen doorgaan met een maximum van 30 aanwezigen (inclusief de ambtenaar van de burgerlijke stand).

Bibliotheek

De bibliotheek is opnieuw geopend, maar ook het systeem om boeken te reserveren en af te halen blijft van kracht. Meer info over de maatregelen in de bib vind je hier.

CC en Buurthuis

Laatste update:

De balie van het CC is vanaf maandag 8 juni 2020 opnieuw geopend. Het Buurthuis blijft voorlopig gesloten.

Dienstencentrum

Dienstencentrum Den Tuinhoek zal voorlopig gesloten blijven. Alle activiteiten die er georganiseerd worden, zullen tijdens die periode niet kunnen doorgaan.

Seniorenrestaurant

Gaan eten in het seniorenrestaurant zal tijdens de sluitingsperiode ook niet mogelijk zijn. Voor de vaste klanten van het seniorenrestaurant is er een oplossing gevonden. 

Mindermobielencentrale 't Mobieleke

De mindermobielencentrale 't Mobieleke blijft actief, maar enkel voor essentiële ritten (medisch en paramedisch, apotheek, bank, voedingswinkels), en met maximum 1 te vervoeren persoon en mits het houden van 1,5 meter afstand in de wagen.

Diversiteit

De activiteiten van ‘VriendENtaal’ en de vorming ‘Duidelijke Taal’ worden afgelast.

Huis van het Kind

De Gezinsbond en de opvoedingswinkel hebben hun zitdagen geannuleerd.

Kind en Gezin voert wel weer vaccinaties uit. Voor meer informatie: https://www.opgroeien.be/kind-en-gezin-start-vanaf-1-april-opnieuw-met-vaccineren

IBO

De IBO’s blijven open voor en na de schooluren, zoals gewoonlijk.

Jeugddienst

Alle activiteiten worden afgelast. De jeugddienst werkt achter gesloten deuren.

Recyclagepark en afvalophaling

Het recyclagepark is enkel op afspraak geopend. Je vindt meer informatie op www.leopoldsburg.be/recyclagepark-corona 

De ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld en de inzameling van asbest op het recyclagepark wordt tijdelijk stopgezet.

Ophalingen aan huis: tot op heden zijn er nog geen capaciteitsproblemen, maar dit kan van dag tot dag wijzigen. Van zodra er een bepaalde ophaling niet langer kan georganiseerd worden, wordt dit onmiddellijk gecommuniceerd via www.limburg.net. Van zodra Limburg.net echt in de problemen komt, zal conform de richtlijn voorrang gegeven worden aan huisvuil.

Rommelmarkt

De rommelmarkt zal tot einde augustus niet doorgaan.

Sociale Dienst

De afspraken bij de sociale dienst blijven doorgaan. Informeer telefonisch via tel. 011 34 92 10.
Het oplaadpunt voor budgetmeters blijft ook toegankelijk.

Sportdienst en zwembad

Laatste update:

De sporthal is vanaf maandag 8 juni 2020 opnieuw geopend. Het zwembad blijft gesloten.

Technische dienst

De mensen van de technische dienst blijven gewoon hun werk doen.

Toeristische dienst

Laatste update:

De toeristische dienst is vanaf 8 juni 2020 weer geopend.

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt gaat weer door met respect voor de hygiënemaatregelen.

Zitdagen van externe diensten

De zitdagen van de pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap) worden geannuleerd.

Ook de zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand worden tijdelijk opgeschort. Voor juridisch advies kan je terecht op het gratis nummer 0800 74 323.

Het huurderssyndicaat zal in de maanden juni, juli en augustus 2020 alleen zitdagen organiseren in Hasselt, Genk en Beringen. Je hebt de keuze om een afspraak te maken voor één van deze zitdagen (Hasselt- Beringen- Genk) of om via mail of telefoon geholpen te worden.

Het huurderssyndicaat is bereikbaar op 011 333 576 of huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be.

Voor meer info

We verwijzen je graag naar de algemene website van de overheid: www.info-coronavirus.be

De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:

  • Twitter: @be_gezondheid
  • Facebook: @volksgezondheid
  • Contact center: 0800 14 689

Wij zullen zoveel mogelijk communiceren via de aparte sectie op onze website www.leopoldsburg.be en via onze sociale media (facebook.com/gemleopoldsburg en twitter: @GemLeopoldsburg)

Hier vind je de meestgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de maatregelen.

Gepubliceerd op vrijdag 5 juni 2020 10.30 u.