Crisiscommunicatie

Ook in tijden van crisis staat de communicatiedienst klaar om extern te communiceren. In rustigere tijden proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden op deze taak.

Wanneer er rampen gebeuren waarbij dringend de bevolking op de hoogte moet worden gesteld, zorgt de communicatiedienst voor de nodige nieuwsberichten en co├Ârdineert ze de verspreiding ervan.