Cultuurraad - samenstelling dagelijks bestuur

Stemgerechtigde leden

Jos Drees, voorzitter

Tonny Engelen, ondervoorzitter

Joske Vranken, penningmeester

Godelieve Aerts

Maarten Beke

Wendy Greunlinx

Serge Houben

Kris Imants

Bea Jansegers

Rosette Jansen

Erik Kuenen

Martine Schollaert

Dorinda Vandecauter

Jo Vanden Bossche

Waarnemers (niet stemgerechtigd)

Benny Maes
Schepen van Cultuur

Joachim Put
Afgevaardigd ambtenaar vanuit de gemeente

Evy Rutten
Directeur Cultuurcentrum Leopoldsburg

Susy Rits
Bibliothecaris