4. De vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet regelt het vrijwilligerswerk in heel België. De wet omschrijft wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie mag vrijwilligen en in welke organisaties. De wet geldt voor het vrijwilligerswerk op Belgische bodem en voor vrijwilligerswerk dat vanuit België in het buitenland wordt georganiseerd. Iedere organisatie in Vlaanderen moet zich houden aan de regels van de vrijwilligerswet.

Daarbij komt het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk. Dit decreet geldt voor Vlaamse organisaties, met een erkenning of structurele subsidiëring van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Lees meer over de wet en het decreet op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Bron: www.vlaanderenvrijwilligt.be - Laatst gewijzigd op 24/04/2019