Defensie laat bodemsaneringswerken uitvoeren in de Heppenstraat

Defensie heeft eind 2019, begin 2020 een bodemsanering uitgevoerd op het terrein tegenover van de voormalige kazerne Prins Filip en de K-blokken. Tijdens deze werken werd vastgesteld dat de bodem ten zuiden van de gesaneerde zone ook vervuild is met zware metalen: een bijkomende sanering is nodig.

Bij deze sanering zullen drie zones afgegraven moeten worden tot op 50 cm diepte. De kwaliteit van het grondwater blijft men daarna nog 10 jaar opvolgen via monitoring.

In deze zones worden vooral de oude wegen uitgegraven omdat daar de grootste concentraties aan zware metalen gevonden werden. Waarschijnlijk werd er afval (slakken) van metaalfabrieken gebruikt als ondergrond voor deze wegen, zoals dat vroeger gebruikelijk was. De laanbomen langs de Heppenstraat worden zoveel mogelijk behouden.

 Het betreft volgende 3 zones langsheen de Heppenstraat:

  • Op het kruispunt met de Burkelstraat;
  • Tegenover het terrein van MKOK;
  • Tegenover de voormalige militaire waterzuivering.

Defensie heeft ons laten weten dat deze werken vanaf 23 januari zullen starten en duren tot in de zomer. Je kunt best rekening houden met werfverkeer in de Heppenstraat tijdens deze periode.

Gepubliceerd op woensdag 11 januari 2023 8 u.