Diversiteit

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kan een afspraak maken via e-mail of telefoon.

In onze gemeente hebben ongeveer 12% van de inwoners een niet-Belgische nationaliteit. Daarnaast zijn er ook nog een behoorlijk aantal andere nieuwe Belgen in Leopoldsburg. Een groot deel van deze mensen is van Turkse origine en is in ons land geboren. De overige groep bestaat uit mensen van meer dan 70 verschillende herkomstlanden.

Dit maakt dat het Leopoldsburg van de 21ste eeuw etnisch gezien een zeer diverse gemeente is. Het samenleven in deze diversiteit kan zeker een verrijking zijn, maar zet ons ook voor heel wat uitdagingen. Onze dienst Diversiteit werkt daar waar het nodig is rond het samenleven in diversiteit op een opbouwende, versterkende en oplossingsgerichte manier. Hierrond worden verschillende projecten opgezet met het oog op structurele resultaten.