Welzijnsraad

De Welzijnsraad is een gemeentelijke adviesraad en is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in Leopoldsburg rond welzijn, in het bijzonder rond gezondheid, gehandicapten, armoede en ouderen, en uit inwoners van Leopoldsburg die uit interesse en ervaring mee willen nadenken en werken rond welzijn in onze gemeente.

De Welzijnsraad heeft tot doel:

 • het adviseren van het gemeentebestuur betreffende welzijnsbeleid
 • de problemen die verband houden met het welzijn van de bevolking in het algemeen te detecteren, te bespreken en aan te brengen bij het gemeentebestuur
 • het stimuleren van welzijnsinitiatieven om te voldoen aan noden, behoeften en problemen betreffende welzijn in de gemeente
 • het stimuleren van overleg tussen alle betrokkenen in het welzijnsbeleid
 • het organiseren van initiatieven die verband houden met de welzijnswerking
 • het formuleren van voorstellen
 • te komen tot informatie-uitwisseling en -verstrekking.
 • de gemeentelijke adviesraad kan, in samenwerking met andere of niet-gemeentelijke raden, initiatieven uitwerken en feestelijkheden inrichten of eraan meewerken.

De Welzijnsraad bestaat uit 4 werkgroepen:

 •  werkgroep Gezondheidsbeleid
 •  werkgroep Gehandicaptenbeleid 
 •  werkgroep Forum Armoede Leopoldsburg
 •  werkgroep Ouderenbeleid
Naam Functie
Jos Drees Voorzitter Welzijnsraad (dagelijks bestuur)
Danny Schreurs Ondervoorzitter Welzijnsraad (dagelijks bestuur)
Jos Drees Voorzitter Werkgroep Gezondheidsbeleid
Claudy Meysen Ondervoorzitter Werkgroep Gezondheidsbeleid
Danny Schreurs Voorzitter Werkgroep Gehandicaptenbeleid
Carla Van Erom Ondervoorzitter Werkgroep Gehandicaptenbeleid
niet ingevuld Voorzitter Forum Armoede Leopoldsburg 
Jean Van Haeren Ondervoorzitter Forum Armoede Leopoldsburg
Jean Perreman Voorzitter Werkgroep Ouderenbeleid
Marc Reynders Ondervoorzitter Werkgroep Ouderenbeleid
Eric Coenen Schepen van welzijn
Ben Colaers Begel. ambtenaar (gezondheids-, gehandicapten- en ouderenbeleid)
Marleen Claereboudt Begel. ambtenaar (FAL)