Ook vanuit de lucht werkt de politiezone Kempenland aan uw veiligheid

Al sinds 2018 beschikt de politiezone over ‘piloten’ die deel uitmaken van een multidisciplinair droneteam van de hulpverleningszone Noord Limburg en de politiezones Lommel en Kempenland.

Het team levert bijstand aan de ploegen op het terrein en kan hierbij gebruik maken van verschillende drones en camera’s.

Aan het woord is eerste hoofdinspecteur Filip Bollen, piloot bij team RED (Regional Emergency Drones), teamverantwoordelijke voor onze zone.

Hoe kwam jullie droneteam tot stand?

Als vaststellers op het terrein werden we soms geconfronteerd met situaties waarbij de (federale) politiehelikopter een meerwaarde kon bieden, maar deze dan vaak niet beschikbaar bleek door verschillende omstandigheden.

Toen de hulpverleningszone eind 2016 met het voorstel kwam om een werkgroep te starten rond de oprichting van een droneteam, was onze zone meteen geïnteresseerd om hieraan mee te werken.

Al snel bleek dat er bij de oprichting van zo een team heel wat kwam kijken. Je moet weten dat er, uitgezonderd bij de politie Carma en de Luchtsteun van de federale politie, nog geen politionele droneteams bestonden. We mogen dus toch wel zeggen dat het allemaal pionierswerk was.

Ondertussen bleek dat ook de federale politie in Hasselt bezig was met de oprichting van een droneteam, samen met de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad.

In dezelfde periode slaagde de politieschool (PLOT) erin om een erkenning te krijgen voor het organiseren van een opleiding van dronepiloten voor brandweer en politie, waardoor alles in een stroomversnelling kwam.

Uiteindelijk studeerden in 2018 de eerste dronepiloten af en was het droneteam effectief een feit. Onze zone investeerde in de opleiding van twee piloten die van start konden.

Voor welke opdrachten worden jullie zoal ingezet?

De drones bieden een grote meerwaarde in een waaier van opdrachten. Ik denk maar aan bijstand tijdens grote evenementen (Sanicole Airshow in Hechtel-Eksel, Harleytreffen in Leopoldsburg, Bluesfestival in Peer), maar ook branden, zoekingen naar personen, zware verkeersongevallen, enz.

Onze drones zijn uitgerust met zeer performante camera’s, zowel sterke zoom- als warmtebeeld-camera’s. Het zijn trouwens de camera’s die de kracht zijn van ons team. De drone is enkel het middel om deze camera’s in de lucht te krijgen.


Vanuit de lucht kan je namelijk heel snel een goed overzichtsbeeld krijgen van een bepaalde situatie en een groter gebied bestrijken.

We kunnen deze beelden real-time doorsturen naar de ploegen of leidinggevenden op het terrein, waardoor zij met eigen ogen de toestand kunnen inschatten en anticiperen. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden.

Over hoeveel drones beschikt jullie team?

We zijn begonnen met twee echte operationele drones, namelijk een DJI M600 voor het grote werk en een DJI Inspire 2 die meer gebruikt werd voor luchtfotografie van bijvoorbeeld zware verkeers-ongevallen.

De DJI M600 is ondertussen al wat verouderd en fungeert nu eerder als reservetoestel, omdat we sinds begin dit jaar beschikken over een DJI M300.

Onze politiezone heeft intussen ook geïnvesteerd in een snelle interventiedrone, die meegenomen kan worden wanneer een piloot interventiedienst doet. Op die manier kunnen we de wachttijden voor de bijstand van een drone verkleinen. De snelle interventiedrone zal in sommige gevallen een tussenstap zijn tot het droneteam ter plaatse is.

Wat zijn de toekomstplannen?

De mogelijkheden met drones evolueren razendsnel en we volgen dit kort op om als team alleen maar beter te worden en eenheden op het terrein nog meer en preciezer te ondersteunen.

Momenteel zijn we bijvoorbeeld volop aan het inzetten op het ‘mappen’ (in kaart brengen) van evenementterreinen, maar ook zware en/of complexe verkeersongevallen.

Op basis van deze mapping kan dan snel en zeer nauwkeurig een ongevallenschets opgemaakt worden of kunnen heel accurate plannen opgesteld worden van een festivalterrein die dan gebruikt kunnen worden in de commandokamer van de veiligheidsdiensten.

Naast eerste inspecteur Dave Clijsters en mezelf, behaalde eerste inspecteur Raf Meuleman zijn vliegbrevet en zullen we nog twee extra piloten opleiden om ons team te versterken.

“Met behulp van de drone konden we een verdwenen minderjarige lokaliseren in een maïsveld. Voor dergelijke interventies doen we het.”

Is ‘dronepiloot’ zijn je voltijdse bezigheid?

Neen. Ik werk binnen de politiezone binnen de dienst ‘Interventie’. Heel het dronegebeuren is hier slechts een deeltaak van. Dit maakt de job voor mij dus alleen maar meer afwisselend.

Binnen onze politiezone wordt er naar gestreefd om mensen zoveel mogelijk te laten specialiseren binnen hun interessegebied, voor zover deze specialisatie een meerwaarde is voor onze organisatie natuurlijk. Dit komt de dienstverlening naar de burger alleen maar ten goede.

Welke opdrachten zijn je het meest bijgebleven?

Als droneteam werken we altijd ter versterking van de ploegen op het terrein. De opdrachten waar we effectief ‘Het verschil’ kunnen maken, geven dan ook het meeste voldoening.

Ik herinner me zo een interventie waarbij we in bijstand geroepen werden door de collega’s van een naburige politiezone in het kader van de verdwijning van een minderjarige, die we met behulp van de drone hebben kunnen lokaliseren in een maïsveld.

Voor dergelijke interventies doen we het.

De vliegbasis van Kleine-Brogel ligt op het grondgebied van jullie politiezone. Geeft dit geen conflicten?

Dronevliegen op het grondgebied van onze politiezone is inderdaad aan heel strikte regels verbonden en maar heel beperkt mogelijk.

In het kader van onze opdrachten is het echter wel mogelijk dat de luchtverkeersleiding ons toch de toelating geeft om vluchten uit te voeren.

Wij vallen dan ook onder andere regels dan de gewone burger die een drone wil laten opstijgen.

Gewone burgers kunnen dus niet zomaar aan dronevliegen doen op het grondgebied van de politiezone Kempenland?

Inderdaad. Heel onze politiezone valt onder het gecontroleerd luchtruim dat beheerd wordt door de luchtverkeersleiding van de vliegbasis.

De vliegveiligheid is zeer strikt gereguleerd. Ik kan iedereen dus alleen maar adviseren om de dronereglementering goed te bestuderen vooraleer je ergens je toestel de lucht in laat.

We zetten ook extra in op het opsporen van overtredingen op de dronewetgeving, net om de veiligheid van het bemande vliegverkeer te waarborgen. 

Je kunt met je vragen altijd bij ons terecht, we staan jullie met plezier te woord!

Filip startte als 18-jarige zijn loopbaan bij de rijkswacht en deed de eerste jaren ervaring op in de grootstad Brussel.

De samensmelting van politie en rijkswacht bood de mogelijkheid om sneller dichter bij huis te werken waardoor hij in 2005 in onze politiezone startte als interventie-inspecteur. Hij had al snel de ambitie om door te groeien naar een leidinggevende functie en slaagde voor de ingangsproeven. Na zijn opleiding tot hoofdinspecteur bleef hij tijdelijk gedetacheerd in Brussel maar kwam daarna terug naar zijn vertrouwde nest. Hij was o.a. verantwoordelijke voor verkeer en werkte mee aan de opstart van het ANPR-netwerk (automatic number plate recognition). Hij bleef intussen zijn kans wagen om bij de luchtsteun van de federale politie binnen te geraken.Tot zich enkele jaren geleden de kans voordeed om een droneteam op te richten in eigen zone. De wetgeving was een kluwen maar dat schrikte hem niet af. Hij slaagde voor de ingangsproeven, volgde de opleiding, heeft intussen heel wat vliegervaring én geeft als expert ook les aan de politieschool te Genk.

En zijn loopbaan binnen de politie is nog niet ten einde, wie weet wat er nog volgt?