Een kind erkennen

Maak een afspraak

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven
 • voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Hoe aanvragen?

Een kind erkennen kan je doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning kunnen beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaarten van beide ouders
 • Recente geboorteakte van het kind (max. 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld

Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, zou het kunnen dat je ook de volgende stukken moet voorleggen: 

 • bewijs van ongehuwde staat
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.