Een nieuw recyclagepark: laatste stand van zaken

Het is de bedoeling dat er een nieuw recyclagepark komt op de terreinen van Kwartier Reigersvliet in de Heppenstraat. Dit dossier heeft al heel wat watertjes doorzwommen. We geven je graag een stand van zaken.

Op 25 februari 2022 verleende de Vlaamse minister van Omgeving aan Limburg.net een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het recyclagepark. De bekendmaking van deze beslissing loopt momenteel.

Sinds vorige week is de gemeente Leopoldsburg ook officieel eigenaar geworden van de site.

De grond waarop het nieuwe recyclagepark moet komen, is verontreinigd. Defensie heeft zich geëngageerd om de site op korte termijn te saneren.

Waarom een nieuw recyclagepark?

Normen

Het huidige recyclagepark aan het kanaal voldoet al lang niet meer aan de normen. Het gedeelte waar het groenafval binnengebracht wordt, zou bijvoorbeeld verhard moeten zijn. De gemeente Leopoldsburg is echter geen eigenaar van deze grond en mag deze dus ook niet zomaar verharden.

Niet gebruiksvriendelijk

Het park is ook niet gebruiksvriendelijk. In een modern recyclagepark staan de containers lager, zodat je er makkelijk je afval in kunt gooien zonder op een trapje te moeten gaan staan.

Te klein

Leopoldsburg is aangesloten bij Limburg.net en kan gebruik maken van de expertise van deze afvalintercommunale. Ons nieuw recyclagepark zal dan ook door Limburg.net uitgebaat worden. Zodra dat het geval zal zijn, zal je als inwoner van Leopoldsburg ook in de andere recyclageparken van Limburg.net terechtkunnen. Limburg.net heeft de huidige locatie van ons recyclagepark bekeken en kwam tot de conclusie dat het hier veel te klein is om een nieuw, modern recyclagepark te bouwen.

Gepubliceerd op woensdag 9 maart 2022 22.16 u.