Een nieuw recyclagepark: laatste stand van zaken

Het is de bedoeling dat er een nieuw recyclagepark komt op de terreinen van Kwartier Reigersvliet in de Heppenstraat. Dit dossier heeft al heel wat watertjes doorzwommen. We geven je graag een stand van zaken.

Op 25 februari 2022 verleende de Vlaamse minister van Omgeving aan Limburg.net een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het recyclagepark. Tegen deze vergunning is een beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De gemeente Leopoldsburg is wel officieel eigenaar van de site.

De gemeente Leopoldsburg heeft nu een toelating aangevraagd om het huidige recyclagepark langer te mogen uitbaten. Zo zorgen we ervoor dat inwoners van Leopoldsburg in het oude park terechtkunnen tot het nieuwe er zal zijn.

Waarom een nieuw recyclagepark?

Normen

Het huidige recyclagepark aan het kanaal voldoet al lang niet meer aan de normen. Het gedeelte waar het groenafval binnengebracht wordt, zou bijvoorbeeld verhard moeten zijn. De gemeente Leopoldsburg is echter geen eigenaar van deze grond en mag deze dus ook niet zomaar verharden.

Niet gebruiksvriendelijk

Het park is ook niet gebruiksvriendelijk. In een modern recyclagepark staan de containers lager, zodat je er makkelijk je afval in kunt gooien zonder op een trapje te moeten gaan staan.

Te klein

Leopoldsburg is aangesloten bij Limburg.net en kan gebruik maken van de expertise van deze afvalintercommunale. Ons nieuw recyclagepark zal dan ook door Limburg.net uitgebaat worden. Zodra dat het geval zal zijn, zal je als inwoner van Leopoldsburg ook in de andere recyclageparken van Limburg.net terechtkunnen. Limburg.net heeft de huidige locatie van ons recyclagepark bekeken en kwam tot de conclusie dat het hier veel te klein is om een nieuw, modern recyclagepark te bouwen.

Gepubliceerd op donderdag 20 oktober 2022 9 u.