Eenmalige standplaats wekelijkse markt (verenigingen)

Standplaatsen kunnen occasioneel worden toegekend aan verenigingen die een actie organiseren zonder commercieel karakter.

Per marktdag kan slechts één zulke standplaats worden toegewezen. Een verantwoordelijke of vereniging kan maximaal één verkoopactie per jaar houden.

Voorwaarden

Het doel van actie moet een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel zijn of als doel de verdediging van promotie van de natuur, de dierenwereld of de ambacht of streekproducten hebben. Op verzoek van de gemeente overhandigt de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen om het aangegeven doel te realiseren.

De gemeente kan verzoeken een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Hoe aanvragen?

Een éénmalige standplaaats op de wekleijkse markt kan je als vereniging aanvragen via het thuisloket. De link naar dit formulier (thuisloket) vind je terug op deze pagina.

Aanvragen dienen ten laatste veertien kalenderdagen voor de aangevraagde marktdag ingestuurd worden.

Kostprijs

Gratis.