Elektronisch inschrijven voor het lager onderwijs

Het (aangepast) inschrijfbeleid wil de kampeertoestanden aan scholen uit de wereld helpen en de transparantie naar ouders in verband met de verdeling van de vrije plaatsen verbeteren.

Wat betekent dit voor het inschrijven in een basisschool (kleuter/lager) in Leopoldsburg?

Alleen scholen die hun aanmeldingen digitaal laten verlopen, kunnen leerlingen weigeren wanneer één of meer leerjaren vol zitten. Er zijn in Leopoldsburg scholen waar de capaciteit in één of meer geboorte- en/of leerjaren bereikt is. De lagere scholen in Leopoldsburg kiezen er daarom voor om allemaal op dezelfde manier te werken. Alle basisscholen van Leopoldsburg melden voortaan voor ALLE geboorte- en leerjaren aan! Dat wil zeggen dat niet alleen ouders van de allerkleinsten (°2017) aanmelden, maar ook ouders die een ouder kind hebben en een nieuwe school zoeken in Leopoldsburg voor het komende schooljaar.

Concrete informatie en het aanmelden kan via de link die je op deze pagina vindt. 

Er is ook een Vlaamse tijdlijn vastgelegd

Is er al een broertje of zusje in de school ingeschreven of werkt één van de ouders in de school, dan kan het kind aangemeld worden tijdens de maand februari. De overige kindjes kunnen zich aanmelden van vrijdag 1 tot en met vrijdag 29 maart.

Na de paasvakantie krijgen ouders een ticket met daarop de school die hen wordt toegewezen. Dit ticket is het document dat ouders nodig hebben om hun kind in de school in te schrijven.

Geen gebruik gemaakt van het digitale aanmeldingssysteem? De vrije inschrijvingen starten vanaf dinsdag 28 mei.

Infoavond

Om dit nieuwe systeem vlot te laten verlopen, om ouders, welzijnspartners en diensten goed te informeren is er op dinsdag 26 februari 2019 vanaf 19.30 uur een infoavond in het cultuurcentrum. Noteer deze datum zeker in je agenda!

Meer info

Gemeentelijke verantwoordelijke onderwijs, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg, tel. 011 34 92 10, onderwijs@leopoldsburg.be