Elektronisch inschrijven voor het basisonderwijs

Het (aangepast) inschrijfbeleid wil de kampeertoestanden aan scholen uit de wereld helpen en de transparantie naar ouders in verband met de verdeling van de vrije plaatsen verbeteren.

Wat betekent dit voor het inschrijven in een basisschool (kleuter/lager) in Leopoldsburg?

De scholen van Leopoldsburg kiezen voor het elektronisch inschrijven. Hiermee wil men kampeertoestanden aan de scholen uit de wereld helpen en de ouders meer transparantie bieden over de verdeling van de vrije plaatsen.

Alleen scholen die hun aanmeldingen digitaal laten verlopen, kunnen leerlingen weigeren wanneer één of meer leerjaren vol zitten. Er zijn in Leopoldsburg scholen waar de capaciteit in één of meer geboorte- en/of leerjaren bereikt is.

Alle basisscholen van Leopoldsburg melden voortaan voor ALLE geboorte- en leerjaren aan! Dat wil zeggen dat niet alleen ouders van de allerkleinsten (°2018) aanmelden, maar ook ouders die een ouder kind hebben en een nieuwe school zoeken in Leopoldsburg voor het komende schooljaar.

Je kan aanmelden op de website via de link die je op deze pagina vindt. Op deze website vind je tevens meer info over het inschrijven.

Er is ook een Vlaamse tijdlijn vastgelegd

Is er al een broertje of zusje in de school ingeschreven of werkt één van de ouders in de school, dan kan het kind aangemeld worden vanaf maandag 3 februari 2020 tot en met maandag 17 februari 2020.

De overige kindjes kunnen zich elektronisch aanmelden van maandag 2 tot en met woensdag 25 maart 2020. Inschrijven kan op https://leopoldsburg.aanmelden.in

Maandag 6 april 2020 krijgen ouders een ticket met daarop de school die hen wordt toegewezen. Dit ticket is het document dat ouders nodig hebben om hun kind in de school in te schrijven.

Geen gebruik gemaakt van het digitale aanmeldingssysteem? De vrije inschrijvingen starten vanaf dinsdag 2 juni 2020.

Infoavond

Om dit nieuwe systeem vlot te laten verlopen en om ouders, welzijnspartners en diensten goed te informeren is er op donderdag 20 februari 2020 vanaf 19.30 uur een infoavond in het gemeentehuis. Noteer deze datum zeker in je agenda!

Info inschrijving schooljaar 2020-2021

Elk kind woonachtig in Leopoldsburg dat geboren is in 2018 zal in de loop van de maand januari 2020 en brief ontvangen van de gemeente Leopoldsburg. Hierin kan je al de info vinden om je kind in een school van Leopoldsburg in te schrijven. Voor die tijd is het niet nodig stappen te ondernemen. 

Meer info

Gemeentelijke verantwoordelijke onderwijs, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg, tel. 011 34 92 10, onderwijs@leopoldsburg.be

 Met steun van de Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming.