Elektronische identiteitskaart (eID)

Maak een afspraak

Met een Belgische identiteitskaart kun je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kun je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van jouw kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van je eID krijgt je een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op je domicilieadres.

 • Je hebt je pincode nodig elke keer je je eID wilt gebruiken
 • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je je pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal zes maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe aanvragen?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om je eID bij de gemeentelijke dienst Burgerzaken aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kun je ook op eigen initiatief een eID aanvragen:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je gaat na afspraak met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar het gemeentehuis. 3 tot 4 weken later krijg je per brief een bericht dat je eID klaar ligt. Na afspraak kan je eID worden geactiveerd.

Om de 'elektronische handtekening' te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pincode en een pukcode. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis wanneer je jouw eID afhaalt. Je pincode kun je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Let op. Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kun je een spoedprocedure aanvragen met levering na 1 dag. Let op: hiervoor betaal je wel een hogere prijs en de aanvraag moet voor 15 uur gebeuren.  Maak best telefonisch een afspraak.

 

Kostprijs

Elektronisch betalen is mogelijk.

 • Gewone procedure: 22 euro
 • Spoedprocedure (+1 dag): 129 euro
 • Spoedprocedure (+1 dag) met afhaling in Brussel: 166 euro.

Uitzonderingen

Verplaatsingsproblemen omwille van gezondheid?

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kun je contact opnemen via bevolking@leopoldsburg.be.

 

Belg in het buitenland?

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van jouw eID breng je volgende zaken mee na afspraak:

 • je oproepingskaart
 • een pasfoto van maximaal zes maanden oud die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • je huidige identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal.

Bij het afhalen van je eID na afspraak:

 • je oude identiteitskaart of attest van verlies/diefstal
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.