Enquête naar inkomens en levensomstandigheden

Van maart tot en met september zal er een officiële bevraging omtrent inkomens en levensomstandigheden gebeuren bij een aantal geselecteerde gezinnen in Leopoldsburg.

Ben jij geselecteerd, dan zal je een brief ontvangen van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie om je hiervan op de hoogte te brengen. Een enquêteur (voorzien van een legitimatiekaart) zal de interviews afnemen.

De enquête wordt in België georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie op basis van een Europese Verordening, die alle landen van de Europese Unie verplicht een dergelijk onderzoek te voeren.
Gepubliceerd op donderdag 27 februari 2020 13.34 u.