European Disability Card / Europese handicapkaart

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee u als persoon met een handicap voordelen kunt genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat u een handicap hebt.

Voor wie

Voor meerderjarige personen die een erkenning van hun handicap hebben.
Voor minderjarige personen die een erkenning voor de zorgtoeslag van het Groeipakket hebben.

Voorwaarden

U kunt de kaart aanvragen als u erkend bent:
- als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
- door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- of wanneer uw kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (binnen het Groeipakket).

Hoe aanvragen?

- Als u erkend bent door het VAPH, kunt u de kaart aanvragen bij het VAPH.
U kunt deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be. In uw persoonlijk dossier gaat u naar de tab ‘EDC’ waarna u op de tekst ‘vraag een nieuwe kaart aan’ klikt. De kaart wordt dan aangemaakt en met de post naar uw persoonlijk adres verstuurd.

- Als u erkend bent door het VAPH, maar geen toegang hebt tot internet of mijnvaph met een e-ID kaartlezer, kan het provinciaal kantoor van het VAPH deze aanvraag voor u indienen via het digitale loket mijnvaph.be.

- Als u erkend bent door de FOD Sociale Zekerheid, kunt u de kaart aanvragen via het online contactformulier van de Directie-generaal voor Personen met een Handicap.

- Als u een erkenning zorgtoeslag hebt via het Groeipakket kunt u 30 dagen na ontvangst van de beslissing, de kaart digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be.

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

Je kan voor hulp bij je aanvraag ook terecht bij de sociale dienst van het OCMW of de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart