Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC)

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee je als persoon met een handicap voordelen kunt genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat je een handicap hebt.

De European Disability Card is gratis.

 

Voor wie?

Deze kaart is enkel voor personen die een erkenning van hun handicap hebben. De kaart is strikt persoonlijk en je moet ze steeds voorleggen indien je van bepaalde voordelen gebruik wilt maken.

Met deze kaart kan je in de 8 aangesloten landen terecht. 

Een overzicht van het aanbod bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, bibilotheek, jeugd, toerisme) vind je in bijlage.

 

Voorwaarden

Enkel voor personen die een erkenning van hun handicap hebben bij één van de volgende instellingen:

- de FOD Sociale Zekerheid (federale overheid)
- het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) (Vlaanderen);
- het AViQ (Agence pour une vie de qualité) (Wallonië);
- PHARE (Personne handicapée – Autonomie recherchée) (Franse Gemeenschapscommissie);
- de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben) (Duitstalige Gemeenschap).

De kaart is voorlopig enkel geldig in de volgende EU-landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

 

Procedure

De kaart krijg je niet automatisch en moet je aanvragen bij de instelling waar je een dossier hebt: 

- bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: via het onlineformulier of per brief. 
- bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): via het digitale loket Mijn vaph .

Je kunt voor hulp bij je aanvraag ook terecht bij de sociale dienst van het OCMW of de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit.

Indien je voor je aanvraag hulp wenst van de sociale dienst van het OCMW, maak je een afspraak en breng je je identiteitskaart mee.