Wegeniswerken Fernand Van Baelstraat

Update

De werken zijn afgerond.

Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen en de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang te verbeteren, is de Fernand Van Baelstraat opnieuw ingericht.

Er is nu eenrichtingsverkeer in het gedeelte tussen de Diestersteenweg en de Marcel Torfsstraat, waardoor we de weg kunnen versmallen. Hierdoor kwam er plaats vrij om een voetpad en een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. Bovendien konden we de parkeerplaatsen ter hoogte van de school behouden.