Financiële dienst

Bij deze dienst kan je enkel terecht op afspraak.
Je kan een afspraak maken via e-mail of telefoon.

De dienst financiën houdt de boekhouding (ontvangsten en uitgaven) bij. Zij werkt hiervoor nauw samen met het schepencollege, de gemeenteraad en de verantwoordelijken van de diverse diensten.

In tegenstelling tot de gewone ondernemingen moet de gemeente een jaarlijks budget maken. Dit wil zeggen dat het gemeentebestuur een nauwkeurige raming moet maken van alle ontvangsten, uitgaven en investeringen die ze volgend jaar gaat doen. Uitgaven die niet voorzien werden of waarvoor het vooropgestelde budget te krap is, kunnen niet gedaan worden.

De werkelijke ontvangsten en uitgaven worden jaarlijks opgenomen in de jaarrekening.

Waarvoor kan je bij ons terecht?