Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-codex)

Leopoldsburg is een fijne gemeente waar het aangenaam is om te wonen en te vertoeven. Om dit zo te houden, willen we snel kunnen afrekenen met allerlei vormen van overlast zoals zwerfvuil, lawaaihinder of hondenpoep.

Daarom zijn er Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS. De bedoeling is vooral om duidelijk te maken wat kan en wat niet kan. We willen overtreders kunnen aanspreken over de overlast die ze veroorzaken en hen laten weten wat de regels zijn. Als mensen echt hardleers zijn, kan er een GAS-boete opgelegd worden. Alle regels zijn vastgelegd in een GAS-codex die is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Bijzonder is dat we samenwerken met de andere gemeente van de politiezone Kempenland, Hechtel-Eksel en Peer. Ook met de stad Lommel werken we samen.

Hoe werkt het?

De politie stelt de overtreding vast en bezorgt het proces-verbaal aan de sanctionerende ambtenaar. Deze waarschuwt de overtreder per aangetekend schrijven van de vastgestelde overtreding. Daders en benadeelden kunnen via een bemiddelingsprocedure rond de tafel gebracht worden om zo tot een herstel van de geleden schade te komen. De sanctionerend ambtenaar beslist uiteindelijk om al dan niet een geldboete op te leggen, zonder tussenkomst van het parket. Deze boete bedraagt maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Een overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank.

Enkele voorbeelden

Onderhoud van bermen en voetpaden

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de stoep voor zijn huis. Dit geldt ook voor onbebouwde terreinen. Wees hoffelijk en maak in de winter het voetpad voor je deur sneeuw- en ijsvrij zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren. Snoei ook je planten en bomen tijdig. Zo hinderen ze niemand en blijven alle verkeersborden en –lichten duidelijk zichtbaar. Houd in de zomer de stoep onkruidvrij en veeg regelmatig, zodat de stoep er netjes bijligt.

Hondenpoep en leibanden

Laat je de hond uit, neem dan zeker een hondenpoepzakje mee. Dat is verplicht. In het gemeentehuis en bij de milieudienst kan je zakjes komen halen. Achtergelaten hondenpoep is onhygiënisch, ontsiert het straatbeeld en niemand vindt het leuk om in een hondendrol te stappen. Ruim hondenpoep dus steeds op. Doe je dat niet, dan kan je een boete krijgen. Bovendien laat de gemeente de uitwerpselen op jouw kosten opruimen. Verder moet je hond op het openbaar domein steeds aan de leiband. Je mag hem nooit onbewaakt vrij laten rondlopen.

Nachtlawaai

Lawaai is, zowel ’s nachts als overdag, niet fijn. Rijdende discotheken, zogenaamde ‘boomcars’, kunnen echt niet door de beugel. Denk ook aan de buren tijdens een feestje in je tuin en voer geen lawaaierige werkzaamheden uit in de late of vroege uurtjes.

Wildplassen

Het openbaar domein is geen openbaar toilet. Plassen en braken in de parken, tegen een gevel of brievenbus is verboden. Zomaar ergens op of tegen urineren of braken, getuigt van weinig respect voor andere mensen en voor de netheid van het openbaar domein en is dus niet toegelaten.

Sluikstorten

Afval hoort thuis in een afvalbak, niet op het openbaar domein. Klein afval zoals verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en andere versnaperingen, papier- en plasticafval, vruchtenschillen, sigarettenpeuken, kauwgum,... mag je niet op de openbare weg achterlaten. De zak huishoudelijk afval in een publieke vuilnisbak gooien is ook sluikstorten. De afvalzakken worden immers voor de deur opgehaald. Let wel, ze mogen pas vanaf 18 uur de dag voor ophaling buitengeplaatst worden. Gebruik bovendien altijd de voorgeschreven afvalzakken of containers.

Vuurwerk

Vuurwerk op de openbare weg of in je eigen tuin is niet toegelaten.

Kampvuur

Het is verboden (zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester) om vuur te maken in open lucht.

Huisnummers

Zorg dat je huisnummer duidelijk zichtbaar is vanop straat. Dat is vooral belangrijk voor de hulpdiensten die snel het juiste huis moeten kunnen vinden. We raden dan ook aan om een reflecterend huisnummer te gebruiken.

Oneigenlijk gebruik van het openbaar domein

Je mag het openbaar domein niet gebruiken voor privé-doeleinden, tenzij je hiervoor de toesteming hebt van de gemeente. Voorbeelden van privédoeleinden zijn: een barbecue organiseren, een voorwerp (bv. container) plaatsen, publiciteit maken, ...

Andere gedragingen die we niet tolereren

 • Sluikstoken
 • Het niet afsluiten van niet-bewoonde of niet-gebruikte gebouwen
 • Bevuilen van openbare fonteinen en vijvers
 • Voorwerpen (banken, verkeersborden,...) of plaatsen van het openbaar domein (voetpaden, parken,...) bevuilen, op welke manier ook
 • Gebruik maken van het openbaar domein zonder vergunning
 • Voederen van zwervende dieren
 • Gebruik van lachgas
 • Terreinen en gebouwen niet-zindelijk of onveilig of ongezond laten
 • Gevaarlijke honden
 • Werken die overlast veroorzaken
 • Gebruik van lachgas

Andere reglementen

In de codex zijn ook specifieke reglementen opgenomen over:

 • brandveiligheid in horecazaken
 • nachtwinkels en aanverwante
 • sluitingsuur en nachtvergunning
 • inname van stoepen en parkeerplaatsen (terrassen)
 • begraafplaatsen
 • clubhuizen voor motorclubs
 • afval

Dit artikel overzicht bevat slechts enkele bepalingen uit de verordening.

Raadpleeg hieronder de volledige politieverordening en het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.