Gecoro - samenstelling

De nieuwe samenstelling van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening wordt hier gepubliceerd na de gemeenteraad van juni 2021.