Gecoro - samenstelling

Deskundigen

• Deskundigen  
Effectieve leden Plaatsvervangers
Katleen Geets
Voorzitter 
 
Michel Scaut
Ondervoorzitter
Guy Vanzeir
Anja Gielen Sven Coppens
Marcel Reynders Jos DreesVo
   
• Voor de maatschappelijke geledingen  
   
• Voor de werknemersorganisaties  
Effectieve leden Plaatsvervangers
Marcel Simons Martine Houtmeyers
Francis Beenaerts Linda Deprez
   
• Voor de werkgeversorganisaties  
Effectief lid Plaatsvervanger
Raf Nijsen Benny Schepens
   
• Voor de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente  
Effectieve leden Plaatsvervangers
Erik Mannaerts  David Garcia
Bert Cox  Natalie Desmet
   
• Voor de milieu- en natuurverenigingen  
Effectief lid Plaatsvervanger
Dirk Andelhofs Annemie Bosmans
   
• Voor jeugd en sport  
Effectief lid Plaatsvervanger
Lynn Van Baelen Luc Bouve
   
• Voor de plaatselijke militaire overheid  
Effectief lid Plaatsvervanger
Ruth Moors  Luc Ritzen
   
• Secretaris  
Effectief lid Plaatsvervanger
Kristin Kerremans Yves Moris