Gecoro - samenstelling

De samenstelling van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening vind je in het document dat je kan downloaden via de link op deze pagina.