Geloofsgemeenschappen in Leopoldsburg

Religieuze diversiteit

In de gemeente Leopoldsburg zijn verschillende geloofsgemeenschappen actief. 

Met de verantwoordelijken van deze geloofsgemeenschappen zet Leopoldsburg in op interreligieuze dialoog waarbij er binnen het kader van religie thema's als samenleven, armoede, eenzaamheid,... aan bod kunnen komen.

We omarmen elke vorm van religieuze diversiteit waarbij vertegenwoordigers van verschillende tradities elkaar de hand reiken, en met elkaar in gesprek gaan.

In eerste instantie zetten de verantwoordelijken van de geloofsgemeenschappen in op het bereikbaar blijven voor mensen met religieuze noden.

Om religieuze hoogdagen te beleven binnen een geloofsgemeenschap, deel te nemen aan religieuze diensten of voor een gesprek, kan je hierbij de contactgegevens vinden:

Katholieken

Kon. Louiza-Marialaan 71, Leopoldsburg, tel. 011 34 39 75 en 0474 80 14 33
Facebook: Leopoldsburg Pastorale Eenheid-in Wording

Islamieten

Diyanet Selimiye moskee, Generaal de Krahestraat 72, Leopoldsburg, tel. 0485 52 54 31
Facebook: Selimiyecamisi Leopoldsburg
E-mail: selimiyeleopoldsburg@outlook.com

Voor een gesprek kan je steeds terecht bij:

Evangelische Christenen

Het Lichthuis, Vaartstraat 24, 3945 Ham, tel. 0498 77 45 12, w.smit@skynet.be

Humanisten

Huis van de Mens, Koningsstraat 49, Leopoldsburg, tel. 011 51 62 00, www.demens.nu, leopoldsburg@deMens.nu