Gemeentebelasting op het vervoer van personen met een politievoertuig

Voorwaarden

Onderaan deze pagina kan je het reglement op de belasting op de huis-aan-huisbedeling downloaden.